AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI OD 1.1.2018 - (Košice, Michalovce) RNDr. Jana Motyčková

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  1. Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, ďalšie mzdové veličiny od 1.1.2018.
  2. Zmeny v zákone o dani z príjmu z pohľadu mzdovej učtárne
    • definícia príležitostnej činnosti;
    • nové nezdaniteľné časti (na kúpeľnú starostlivosť, úroky z úverov na bývanie pre mladých);
    • uplatňovanie dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie (II.pilier);
    • výšky nezdaniteľných častí, daňový bonus, ďalšie parametre (v r. 2017 a v r.2018).

3.Zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní
- prihlasovanie zamestnancov do SP po 1.1.2018;
- pojem dodávka práce.

4. Zmeny v sociálnom poistení
- zmeny termínov oznamovacích povinností zamestnávateľa;
- dohody dôchodcov od 1.7.2018;
- zmena v dôchodkovom poistení štátom napr. pri starostlivosti o dieťa;
- zmeny v dávke v nezamestnanosti;
- úprava dôchodkového veku, novela; parametre v r. 2018.

5. Minimálne vymeriavacie základy szčo v SP a ZP, platenie poistného szčo.

6. Pripravované zmeny v r. 2018 (13. a 14. plat, príplatky za nedeľu, sviatky, doplnkový predčasný starobný dôchodok, zmeny v zdravotnom poistení)

Cieľová skupina

Pracovníci mzdovo-personálnych oddelení, široká odborná verejnosť

Lektor:
RNDr. Jana Motyčková - metodička mzdového softvéru, špecialista na mzdovú problematiku s dlhoročnou odbornou a lektorskou praxou

Termíny kurzov

23.01.2018

Košice, Kultúrnospoločenské centrum, Jedlíkova 7

Prihlásiť sa
24.01.2018

Michalovce, Mestské kultúrne stredisko, Nám. osloboditeľov 25

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Faithová Vlasta
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
Kultúrnospoločenské centrum, Jedlíkova 7,, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)