ODPADY 2018 OD A PO Z – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A PRIEMYSELNÉ ODPADY V ROKU 2018

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • Prehľad právnych predpisov: zákon č. 79/2015 o odpadoch – aktuálne znenie vrátane novely od 1.1.2018, vykonávacie vyhlášky
  • Správne začlenenie odpadu v zmysle Katalógu odpadu
  • Evidenčná povinnosť – ako správne viesť evidenčné listy odpadov od 1.1.2018, najčastejšie chyby vo vedení evidencie – príklady
  • Ohlasovacia povinnosť – aké údaje sa musia ohlasovať, termíny podávania Ohlásení
  • Nakladanie s nebezpečným odpadom – povinnosti pôvodcu odpadu, držiteľa, obchodníka, sprostredkovateľa
  • Súhlasy , / Súhlas na zhromažďovanie NO, Súhlas na odovzdávanie odpadu do domácnosti…/ – aké súhlasy potrebuje mať vaša spoločnosť
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – kto je výrobca vyhradeného výrobku
  • Povinnosti výrobcov vyhradeného výrobku – registrácia, evidencia, ohlasovanie
  • Diskusia , otázky z praxe

Cieľová skupina

Seminár je určený začiatočníkom aj pokročilým, ktorí zodpovedajú za odpadové hospodárstvo vo firme, na obci, a chcú sa zosúladiť s platnou legislatívou.

Obsahová náplň

Cieľom seminára je nastaviť systém odpadového hospodárstva vo vašej spoločnosti v súlade s platnou legislatívou a vyhnúť sa zbytočným sankciám.

Lektor:
Ing. Dana Hanovcová - environmentálny poradca z praxe

Termíny kurzov

19.04.2018

Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Prihlásiť sa
20.04.2018

Košice, Kultúrnospoločenské centrum, Jedlíkova 7

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Faithová Vlasta
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
Dom techniky, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 19.04.2018 a Košice 20.04.2018

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)