PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PO ZRUŠENÍ LIMITU 5000€ OD 1.1.2018 A APLIKÁCIA ZRÁŽKOVEJ DANE NA DIGITÁLNE PLATFORMY - Ing. Soňa Ugróczy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  1. Aplikácia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH po 1.1.2018 (vybrané komodity poľnohospodárske plodiny kapitola 10 a 12 SCS a tovary zo železa) prenesenie daňovej povinnosti.
  2. Ako posudzovať znenie zákona „ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu“.
  3. Nákup vybraných komodít Spoločného colného sadzobníka uhradené cez elektronickú registračnú pokladnicu/virtuálnu registračnú pokladnicu a následný odpočet DPH na vstupe.
  4. Správnosť fakturácie pri prenose daňovej povinnosti, vykazovanie v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze u dodávateľa a odberateľa.
  5. Nákup ryže, čajov pre hotely, reštaurácie a uplatnenie práva na odpočítanie dane (nákup veľkoobchod/maloobchod)
  6. Nákup tovaru vrátane prepravy, zahrnutie do základu dane pre účely DPH
  7. Preddavky pri prenose daňovej povinnosti a deň vzniku daňovej povinnosti.
  8. A iné súvisiace problémy s touto témou.
  9. Stručná informácia k uplatňovaniu zrážkovej dane pre účely dane z príjmov a digitálne platformy (BOOKING, AIRBNB a iné)

Cieľová skupina

Pracovníci finančných oddelení, účtovníci, ekonómovia ako aj široká odborná verejnosť

Lektor:
Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä DPH a dani z príjmov PO.

Termíny kurzov

15.03.2018

Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Prihlásiť sa
16.03.2018

Košice, Kultúrnospoločenské centrum, Jedlíkova 7

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Faithová Vlasta
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
Dom techniky, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 15.03.2018 a Košice 16.03.2018

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)