DETAIL KURZU

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI PODĽA ZÁKONA Č. 514/2003 Z.Z.

Od:

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI PODĽA ZÁKONA Č. 514/2003 Z.Z.

Obsah kurzu

 1. Právny rámec
 2. Vecná príslušnosť orgánov konajúcich v mene štátu vo veci náhrady škody.
 3. Právne pojmy: orgán verejnej moci, výkon verejnej moci, nezákonnosť rozhodnutia a nesprávny úradný postup.
 4. Rozsah zodpovednosti.
 5. Predpoklady úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody pri výkone verejnej moci od zodpovedného orgánu.
 6. Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody.
 7. Žaloba o náhradu škody, procesný postup v súdnom konaní a vybraná judikatúra.
 8. Lehoty.
 9. Spôsob a rozsah náhrady škody.
 10. Regresná náhrada.
 11. Ústredná evidencia.

Cieľová skupina

 1. štátne orgány (ministerstvá, iné ústredné orgány šs, okresné úrady)
 2. orgány územnej samosprávy (obce a VÚC, verejnoprávne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, RTVS), orgány záujmovej samosprávy, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci.
 3. notárov, exekútorov, sudcov, prokurátorov, policajtov a advokátov
Poznámka k cene

Prihlásením sa na toto školenie súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., ktoré sú uvedené na stránke www.skolenia.net, alebo kliknutím na tento odkaz: https://www.skolenia.net/vop

Kontaktná osoba

Ján Kern
+421 908 690 770
kern@agenturaapollo.sk

Hodnotenie
Organizátor