DETAIL KURZU

Interné predpisy a bezpečnostné opatrenia podľa nového zákona o OOÚ a nariadenia GDPR - videoškolenie

Od:

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Žilina

Popis kurzu

Prevádzkovateľ je od 25.5.2018 povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia a vedieť preukázať súlad spracovateľských činností s novým nariadením. Ku každému IS je nutné vypracovať bezpečnostný projekt. Videoškolenie je zamerané na výklad všetkých náležitostí spojených s bezpečnostnými opatreniami z pohľadu ochrany osobných údajov, cez posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu a dotknutej osobe až po vysvetlenie nových nariadení akými sú kódex správania a certifikácia.

Obsah kurzu

  • Interpretácia bezpečnostných opatrení podľa nariadenia GDPR a zákona

    č. 122/2013 Z.z.

  • Posúdene vplyvu na ochranu osobných údajov
  • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu
  • Kódexy správania a certifikácie

Cieľová skupina

Mzdárom, personalistom, marketérom, manažérom,

Kontaktná osoba

Andrea Fábianová
+421 41/705 32 63
fabianova@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor