ACCA - medzinárodne uznávaná kvalifikácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Asociácia certifikovaných účtovníkov) patrí medzi najväčšie a najrýchlejšie sa rozvíjajúce medzinárodné profesijné organizácie v odbore účtovníctva. Je uznávaná v 170 krajinách a v súčasnosti má viac ako 500 000 členov a študentov.

Akadémia získala status PLATINUM LEARNING PARTNER organizácie ACCA. Je to najprestížnejšie ocenenie, ktoré vzdelávacia inštitúcia môže získať a okrem kvality lektorov a vynikajúceho organizačného zabezpečeniu kurzov vyjadruje aj nadpriemernú úspečnosť študentov pri skúškach.

Účelom kvalifikácie ACCA je poskytnúť jej absolventom účtovné a finančné znalosti a vedomosti a tiež profesijné hodnoty, ktoré im umožnia stať sa uznávanými finančnými odborníkmi a vybudovať si úspešnú kariéru v akomkoľvek odvetví, v poradenstve, vo verejnej inštitúcii či v súkromnom sektore.

Kvalifikácia ACCA je dokladom Vašich znalostí a vedomostí v oblasti účtovníctva a finančného riadenia podniku a umožní Vám získať zaujímavejšiu a náročnejšiu prácu.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre finančných a ekonomických riaditeľov, pre účtovníkov obchodných spoločností a bánk, pre audítorov a asistentov audítorov.

Obsahová náplň

ACCA predstavuje 14 skúšok pokrývajúcich najmä účtovníctvo, audit, dane, manažérske účtovníctvo, právo, reporting:

FUNDAMENTALS LEVEL

Knowledge Module

F1 Accountant in Business

F2 Management Accountant

F3 Financial Accountant

Skills module

F4 Corporate and Business Law

F5 Performance Management

F6 Taxation

F7 Financial Reporting

F8 Audit and Assurance

F9 Financial Management

PROFESSIONAL LEVEL

Essentials Module

P1 Professional Accountant

P2 Corporate Reporting

P3 Business Analysis

Options Module

P5 Advanced Performance Management

P7 Advanced Audit and Assurance

Kurzy prebiehajú od marca do mája pre júnové skúšky a od septembra do novembra pre decembrové skúšky.

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 72 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniel Černák, Obchodný zástupca Akadémie
mobil:
+421 903 679 *** zobraziť

email:
daniel.cernak@... zobraziť


Adresa
Karadžičova 2, 815 32 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/593 501 *** zobraziť

email:
academy.pwc@... zobraziť

web: www.pwcacademy.sk

Adresa
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)