DETAIL KURZU

Excel 2016 pre pokročilých

Od:

Agentúra JASPIS s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Po úspešnom zvládnutí tohto kurzu bude účastník schopný používať zložitejšie funkcie, prepájať a formátovať zložitejšie tabuľky a grafy, spracovať veľké množstvo dát do pivotných (=kontingenčných) tabuliek a pivotných grafov. Počas kurzu sa účastníci učia a pracujú s praktickými príkladmi, aby získali čo najväčšiu praktickú zručnosť pri práci s Excelom.

Obsah kurzu

Predpokladom na úspešné zvládnutie kurzu je mať zvládnuté základy Excelu 2016, základné znalosti o práci s dátami, tabuľkami, grafmi a základnými funkciami. Tiež je potrebná schopnosť určitého logického myslenia.

Obsah:

  1. Zamknutie hárku alebo zošita cez heslo
  2. Zlúčenie buniek a zoskupenie sĺpcov a riadkov
  3. Zdieľanie a úpravy súboru viacerými užívateľmi
  4. Import externých údajov
  5. Pivotné (=kontingenčné) tabuľky, pivotné grafy
  6. Vytváranie grafov – štandardné a špeciálne grafy
  7. Funkcie – základné (SUM, IF, COUNT …) a rozšírené (VLOOKUP, MATCH, INDEX …)
  8. Využitie vnorených funkcií v konkrétnych príkladoch
  9. Maticové funkcie a ich použitie

Kurz prebieha v učebni Agentúry Jaspis, ktorá je vybavená modernými notebookmi a dataprojektorom.

Rozsah kurzu: 10 vyučovacích hodín

Cieľová skupina

Kurz je určený pre mierne pokročilých až pokročilejších užívateľov Excelu 2016.

Kontaktná osoba

Ing. Nela Smandrová
+421 2/554 225 88
jaspis@jaspis.sk

Hodnotenie
Organizátor