Kurz: Školenia k IFRS a štatutárnemu účtovníctvu

Popis kurzu

Už ôsmy rok poskytujeme školenia našim klientom expertmi špecializovanými hlavne na oblasť IFRS. Našimi školeniami prešlo už vyše 1000 klientov a preto sme pre vás aj tento rok pripravili cyklus školení zameraných okrem IFRS aj na štatutárne účtovníctvo a dane.

Tím našich manažérov so skúsenosťami pri príprave a audite IFRS účtovných závierok ako aj školení vedie Juraj Tučný, partner PwC, ktorý pôsobí už dlhšie obdobie v skupine špecializovanej na účtovné poradenstvo v oblasti IFRS. Juraj nadobudol medzinárodné skúsenosti počas niekoľkoročného pôsobenia na pobočkách PwC v Londýne a Moskve na oddelení účtovného poradenstva v oblasti IFRS.

Na príprave školení sa významne podieľa aj Martin Gallovič, ktorý pôsobí v PwC ako direktor oddelenia auditu. Špecializuje sa na poskytovanie účtovného poradenstva – prvú aplikáciu a prechod na IFRS, aplikáciu nových IFRS štandardov, pomoc pri komplexných transakciách alebo reštrukturali­záciách.Obsah kurzu

19. Aprila 2018 IFRS 17 Poistne zmluvy upravuje účtovanie o poistných zmluvách s účinnosťou od roku 2021. Nový spôsob účtovania si bude vyžadovať dôkladnú prípravu a bude mať dopady na existujúce aktuárske oceňovacie modely a ich prepojenie na účtovníctvo. Školitelia: Juraj TučnýCieľová skupina

Školenia sú určené predovšetkým profesionálom pracujúcim v oblasti účtovníctva, auditu a financií, ktorí už majú základné znalosti a chcú si ich rozšíriť o aktuálne teoretické aj praktické aspekty.Kontaktná osoba

Martin Šalgo, Obchodný reprezentant Akadémie
+421 903 412 225
martin.salgo@sk.pwc.com


Organizátor