Školenia k IFRS a štatutárnemu účtovníctvu

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Už ôsmy rok poskytujeme školenia našim klientom expertmi špecializovanými hlavne na oblasť IFRS. Našimi školeniami prešlo už vyše 1000 klientov a preto sme pre vás aj tento rok pripravili cyklus školení zameraných okrem IFRS aj na štatutárne účtovníctvo a dane.

Tím našich manažérov so skúsenosťami pri príprave a audite IFRS účtovných závierok ako aj školení vedie Juraj Tučný, partner PwC, ktorý pôsobí už dlhšie obdobie v skupine špecializovanej na účtovné poradenstvo v oblasti IFRS. Juraj nadobudol medzinárodné skúsenosti počas niekoľkoročného pôsobenia na pobočkách PwC v Londýne a Moskve na oddelení účtovného poradenstva v oblasti IFRS.

Na príprave školení sa významne podieľa aj Martin Gallovič, ktorý pôsobí v PwC ako direktor oddelenia auditu. Špecializuje sa na poskytovanie účtovného poradenstva – prvú aplikáciu a prechod na IFRS, aplikáciu nových IFRS štandardov, pomoc pri komplexných transakciách alebo reštrukturalizáciách.

Cieľová skupina

Školenia sú určené predovšetkým profesionálom pracujúcim v oblasti účtovníctva, auditu a financií, ktorí už majú základné znalosti a chcú si ich rozšíriť o aktuálne teoretické aj praktické aspekty.

Obsahová náplň

Plán školení na rok 2016

27. január 2016

Zmeny v účtovníctve a účtovná závierka 2015, zmeny v dani z príjmov právnických osôb od 1.1.2016.

Školitelia: Peter Mrnka, Soňa Krnáčová

14. apríl 2016

Odložená daň podľa IAS 12, vrátane účtovného zobrazenia neistých daňových pozícií v IFRS účtovnej závierke.

Školitelia: Juraj Tučný a Martin Gallovič

21. jún 2016

Výkaz peňažných tokov a súvisiace zverejnenia podľa IAS 7. Zverejnenia k finančným nástrojom podľa IFRS 7, oceňovanie a zverejnenia podľa IFRS 13.

Školitelia: Juraj Tučný a Martin Gallovič

22. september 2016

Podmienky pre odúčtovanie finančného majetku podľa IFRS, vrátane faktoringu a reverzného faktoringu. Štátne dotácie.

Školitelia: Juraj Tučný a Martin Gallovič

13. október 2016

Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2016. Zmeny v štandardoch a časté chyby pri zostavovaní účtovnej závierky.

Školitelia: Juraj Tučný a Martin Gallovič

14. december 2016

Nový štandard o účtovaní leasingu podľa IFRS.

Školitelia: Juraj Tučný a Martin Gallovič

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Martin Šalgo, Obchodný reprezentant Akadémie
mobil:
+421 903 412 *** zobraziť

email:
martin.salgo@... zobraziť


Adresa
Karadžičova 2, 815 32 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/593 501 *** zobraziť

email:
academy.pwc@... zobraziť

web: www.pwcacademy.sk

Adresa
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)