Kurz: Corel Draw! I. - základy

Popis kurzu

Počítačový kurz Corel Draw! I. – základy je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú naučiť pracovať so špičkovým vektorovým grafickým editorom Corel Draw! Cieľom počítačového kurzu je naučiť sa základné, ale aj rozširujúce možnosti programu, podrobnejšie sa zaoberať výrobou a návrhom vektorovej akejkoľvek grafiky.Obsah kurzu

Úvod do počítačovej grafiky

 • Základné princípy
 • Rastrová grafika
 • Vektorová grafika

Úvod do programu CorelDraw!

 • Využitie programu v praxi
 • Nastavenie programu
 • Pracovná plocha
 • Ukotviteľné panely

Nastavenie papiera – pracovnej plochy

 • Veľkosť papiera, rozloženie
 • Práca so stránkami
 • Nastavenie rozmerových jednotiek
 • Krok pohybu
 • Nastavenie odsadzovania duplikátu
 • Nastavenie vykresľovania objektov
 • Zarovnávanie a prichytávanie objektov

Správa súborov a objektov

 • Základy prístupu k súborom
 • Možnosti ukladania, export
 • Záložné kópie, nastavenie

Základy práce s objektmi

 • Všeobecne o objektoch
 • Kreslenie objektov
 • Výber objektov
 • Základné úpravy objektov
 • Usporiadanie a spojovanie objektov
 • Základy farby
 • Vytváranie a použitie obrysov, orámovanie
 • Výplň, štýl výplne
 • Výplňové vzory
 • Úprava a navrhovanie

Kótovanie objektov, tvorba technických dokumentácii

 • Možnosti kótovania
 • Typy čiar
 • Vkladanie kótovacích čiar
 • Uhlové kótovanie
 • Vkladanie popisov

Vrstvový model

 • Práca s vrstvami
 • Prenášanie vrstiev
 • Poradie vrstiev
 • Grupovanie vrstiev

Práca so štýlmi

 • Pojmy a možnosti
 • Automatizácia práce

Základy práce s objektmi

 • Kopírovanie objektov
 • Pozícia objektov
 • Duplikácia
 • Mazanie

Pravítka, vodiace čiary, mriežka

 • Práca s pravítkom, nastavenie pravítka
 • Vkladanie vodiacich čiar
 • Správca vodiacich čiar
 • Zobrazenie mriežky
 • Nastavenie mriežky

Práca s textom

 • Základy vkladania textu
 • Možnosti textu, formátovanie
 • Funkcia prepojovania textu
 • Úprava textových prvkov
 • Otáčanie textu

Práca so špeciálnymi znakmi – symboly

 • Vkladanie symbolov
 • Správa symbolov

Ďalšie úpravy objektov

 • Pretváranie objektov
 • Rezanie objektov – nástroj guma, nástroj nožík
 • Uzly
 • Perspektíva

Práca s výplňou

 • Plná výplň, vlastná farba
 • Prechodová výplň, možnosti, nastavenie
 • Textúrová výplň
 • Vzorová výplň
 • Postskriptová výplň

Efekty

 • Interaktívny prechod
 • Kontúra
 • Deformácia
 • Tieň
 • Interaktívna obálka
 • Vysunutie
 • 3D
 • Priesvitnosť

Možnosti tlače a exportu

 • Tlačový výstup
 • Separácia
 • Nastavenie tlače
 • Export a publikácia do PDF

Práca s rastrom

 • Import rastrov
 • Nastavenie importovaných rastrov

Tvarovanie objektov

 • Rezanie
 • Prienik
 • RozdielCieľová skupina

začiatočníkKontaktná osoba

Iveta Horná
+421 2/492 030 80
info@itlearning.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena