Microsoft SQL Server I. - úvod do SQL databáz

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Čo je to databáza a aké sú jej časti? Prečo je efektívnejšie ukladať údaje vo viacerých tabuľkách? Ako mám vedieť koľko tabuliek budem potrebovať na uloženie danej množiny údajov? Toto sú základné otázky, v ktorých musí mať jasno každý, kto chce používať SQL server, či už ako analytik alebo ako návrhár. Hlbšie chápanie vzťahov v databáze však pomôže aj analytikom, ktorí nerobia s SQL priamo a stretávajú sa výlučne s výstupmi databáz (napr. v aplikácií Excel) pri ich analyzovaní. Tento kurz je určený na zorientovanie sa v problematike databáz, a to bez ohľadu na predošlé skúsenosti v tejto oblasti. Veľmi dôležitý môže byť aj pre začiatočníkov samoukov, ktorí síce už s databázami pracujú, avšak nemali doteraz možnosť získať ucelený prehľad o databázovej teórií. To sa môže hlavne týkať normalizácie, ktorá je často podceňovanou časťou teórie, ku ktorej sa samoukovia málokedy dostanú.

Kurz je určený pre začiatočníkov a nevyžaduje žiadne znalosti z oblasti databáz. Výhodou je, ak uchádzač o kurz v minulosti pracoval s tabuľkami, napr. v programe Excel.

Cieľová skupina

začiatočník

Obsahová náplň

Úvod do databáz

 • Predstavenie Relačných databáz
  • Čo je to databáza a databázový systém
  • Základy relačných databáz
  • Tabuľky v relačných databázach
  • Úvod do normalizácie
 • Iné typy databáz
  • Dátové sklady a OLAP
  • Hierarchické databázy
  • Stĺpcovo orientované databázy
  • Databázy NoSQL a Hadoop
 • Analýza údajov
  • Údaj a informácia
  • Informácia a získavanie informácie
  • Príprava údajov na analýzu
  • Databázové jazyky v SQL serveri 2016
 • Tvorenie dotazov pomocou Editora dotazov
  • Nastavenie kontextu vykonávaného dotazu
  • Základné prostredie editora dotazov
  • Výber stĺpcov a riadkov
  • Vlastné vypočítané stĺpce
  • Možnosti filtrovania výsledku
  • Využitie transakcií pri tvorbe dotazov

Modelovanie údajov

 • Úvod do modelovania údajov
  • Čo je to entitno-relačný model
  • Základné časti Entitno relačného modelu
 • Databázový model ANSI-SPARC
  • Externá úroveň
  • Konceptuálna úroveň
  • Interná úroveň
 • Entitno-Relačný model
  • Entity
  • Atribúty a kľúče
  • Relačné vzťahy
  • Typy relačných vzťahov
  • Vysvetlenie notácia v E-R diagrame

Normalizácia

 • Základy Normalizácie
  • Výhody normalizovaných tabuliek
  • Vysvetlenie pojmov kandidátsky kľúč, primárny a nekľúčový atribút
 • Normálne formy
  • Prvá normálna forma
  • Druhá normálna forma
  • Tretia normálna forma
 • Denormalizácia
  • Úvod do denormalizácie
  • Výhody denormalizácie
  • Techniky denormalizácie
  • Úvahy k denormalizácií

Databázové objekty

 • Tabuľky
  • Úvod do dátových typov
  • Číselné typy údajov
  • Údaje typu textový reťazec
  • Iné typy údajov
  • Kľúče a obmedzenia
  • Vlastnosť Identity
  • Schémy
 • Pohľady
  • Čo je to pohľad
  • Pohľady a bezpečnosť
  • Pohľady a výkonnosť
 • Prehľad iných databázových objektov
  • Indexy a výkonnosť dotazov
  • Uložené procedúry
  • Výhody uložených procedúr
  • Trigre
  • Funkcie

Relačné vzťahy

 • Úvod do relačných vzťahov
  • Referenčná integrita
  • Relačný vzťah typu 1 – N
  • Povinná a nepovinná relácia
  • Relačný vzťah typu 1 – 1
  • Relačný vzťah typu N – M
  • Super-typ a pod-typ
  • Relačné vzťahy typu „Sám na seba“
 • Plánovanie referenčnej integrity
  • Možnosti pri implementácií referenčnej integrity
  • Kaskádová referenčná integrita
 • Tvorenie dotazov v nástroji Query Designer nad niekoľkými tabuľkami
  • Vytvorenie dotazu so spojením INNER JOIN nad tabuľkami bez cudzích kľúčov
  • Vytvorenie dotazu so spojením INNER JOIN nad tabuľkami s cudzími kľúčmi
  • Vytvorenie dotazu spojeniami LEFT JOIN a RIGHT JOIN

Termíny kurzov

26.02.2018 - 28.02.2018

denný kurz, zľavnená cena: 198,00 EUR

Prihlásiť sa
26.03.2018 - 28.03.2018

denný kurz

Prihlásiť sa
31.03.2018 - 02.04.2018

víkendový kurz

Prihlásiť sa
02.04.2018 - 04.04.2018

večerný kurz

Prihlásiť sa
02.05.2018 - 04.05.2018

večerný kurz, zľavnená cena: 139,50 EUR

Prihlásiť sa
12.05.2018 - 14.05.2018

víkendový kurz

Prihlásiť sa
14.05.2018 - 16.05.2018

večerný kurz

Prihlásiť sa
28.05.2018 - 30.05.2018

denný kurz

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel:
+421 2/492 030 *** zobraziť

mobil:
+421 911 233 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/492 030 *** zobraziť

mobil:
+421 911 233 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)