Balík Počítačové siete pre začiatočníkov - Správa počítačových sietí, prideľovanie IP adries, konfigurácia a bezpečnosť

Popis kurzu

Počítačové školenie Balík Počítačové siete – prideľovanie IP adries a bezpečnosť je určené pre tých, ktorí spravujú alebo plánujú spravovať počítačové siete. Toto školenie oboznamuje účastníkov s problematikou správy počítačových sietí v zmysle prideľovania IP adries, konfigurácie a zaistenia bezpečnosti v malých, stredných a veľkých počítačových sieťach.

Obsah kurzu

 • Úvod do počítačových sietí
 • OSI model
  • princíp OSI modelu
  • popis vrstev OSI modelu
 • Sieťové zariadenia
  • úvod do sieťových zariadení
  • popis práce sieťových zariadení
  • zariadenia 1. vrstvy
  • zariadenia 2. vrstvy
  • zariadenia 3. vrstvy
 • IP a TCP/UDP
 • IP Adresovanie
  • siete typu A, B, C
  • subnet
  • supernet
 • Definícia pojmu bezpečnosť
  • bezpečnosť sieťovej komunikácie
  • zraniteľné miesta pri prenose dát
  • spôsoby šifrovania údajov
 • Spôsoby prieniku do siete
  • prienik cez otvorené porty
  • DoS útoky
  • prienik do siete pri nedostatočnej autentifikácii
  • prienik do siete pri nedostatočnej autorizácii
  • promiskuitný mód sieťovej karty – nevýhody využívania hubov
  • odcudzenie dát pri prenose
  • zmena dát pri prenose
 • Ochrana proti prienikom do siete
  • nastavenie firewallu
   • sieťové služby a ich porty
   • prichádzajúce pravidlá firewallu
   • odchádzajúce pravidlá firewallu
   • port forwarding
 • Šifrovanie komunikácie
  • princíp šifrovania
  • rozdiel medzi šifrovaním a hashovaním
  • práca s bezpečnostnými certifikátmi
  • použitie smart kariet ako súčasti šifrovania
  • šifrovacie algoritmy
  • použitie šifrovacích algoritmov v sieťach
  • protokol IPSec
 • VPN komunikácia
  • zraniteľné miesta VPN komunikácie
  • vytvorenie VPN tunelu
 • Zabezpečenie bezdrôtových sietí
  • zraniteľnosť bezdrôtových sietí
  • WEP a WPA autentifikácia
 • Diskusia

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Iveta Horná
+421 2/492 030 80
info@itlearning.sk

Organizátor
Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena