DETAIL KURZU

ABAP programovanie I. - ABAP Workbench a základné princípy programovania v ABAPe

Od:

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Kurz ABAP programovanie I. je určený pre kohokoľvek, kto sa chce naučiť programovať v jazyku ABAP, na ktorom je postavená väčšina produktov spoločnosti SAP. Určený je najmä pre konzultantov, ale aj programátorov, či technicky zdatných používateľov. Cieľom školenia je odovzdať základné princípy programovania v ABAPe, naučiť účastníkov používať prostriedky tzv. ABAP Workbench. Na konci kurzu budete schopný vytvárať jednoduchšie programy, schopné integrovať s používateľom podnikového softvéru SAP. Predpokladajú sa vedomosti na úrovni školenia ABAP AS Základy, ABAP Dictionary.

Obsah kurzu

 • Prehľad architektúry systému SAP
 • Technická architektúra
 • Open SQL – Nezávislosť na platforme
 • Aplikačné programy a prostredie
 • Pracovné procesy (workprocesy)
 • Štruktúra programov v jazyku ABAP
 • Nástroje ABAP Workbench
Data Dictionary – Krátky Prehľad
 • Začíname s nástrojom ABAP Dictionary
 • Databázové tabuľky
 • Dátové prvky a domény
 • Zobrazenie obsahu tabuľky
Programovanie v Nástroji ABAP Editor (SE38)
 • Vytvorenie reportu v jazyku ABAP
 • ABAP Editor – prehľad
 • Ovládanie nástroja ABAP Editor
 • Pochopenie editácie programov v jazyku ABAP
 • Spustenie, ukladanie a aktivácia reportu jazyka ABAP
 • Čítanie a výstup databázových tabuliek
 • Formátovanie zoznamu
 • Príkaz Write a jeho modifikácie
 • Príkaz zreťazenia
 • Prázdne riadky
 • Písanie a editácia zdrojového kódu
 • Poznámky k zdrojovému kódu
Polia a Výpočty
 • Príprava reportu
 • Deklarácia polí
 • Deklarácia premenných
 • Deklarácia konštánt
 • Základné aritmetické operácie
 • Kompatibilné a konvertibilné dátové objekty
 • Praktické príklady
Práca s Textovými Reťazcami
 • Deklarácia textových reťazcov
 • Operácia s reťazcami
 • Posun textových reťazcov
 • Nahradzovanie znakov
 • Zhusťovanie textových reťazcov
 • Rozdelenie textových reťazcov
 • Operácie s reťazcami s priamym umiestnením
 • Ukážkový kód pre operácie s reťazcami
 • Poznámky ku zdrojovému kódu
 • Výstup
Príkaz SELECT
 • Variácie príkazu: SELECT INTO TABLE, SELECT SINGLE
 • WHERE podmienky
 • Kontrola úspešnosti predošlého príkazu
 • Praktické príklady
Cykly
 • LOOP-ENDLOOP, DO-ENDDO, WHILE
 • Praktické príklady
Ladenie Programov
 • Prehľad
 • Spustenie a použitie nástroja ABAP Debugger

Cieľová skupina

pokročilý

Kontaktná osoba

Iveta Horná
+421 2/492 030 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
Organizátor