DETAIL KURZU

GDPR - VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Od:

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Zaujíma Vás obsah zmien, ktoré je Vaša spoločnosť povinná zapracovať do svojich postupov ? Chcete sa dozvedieť, ako sa tieto zmeny dotknú Vás osobne, či už v postavení oprávnenej osoby, ak je Vaša práca spojená so spracúvaním osobných údajov, alebo v postavení dotknutej osoby, ak sú spracúvané Vaše osobné údaje? Chcete sa na problematiku ochrany osobných údajov pozrieť aj očami dozorného orgánu? Využite príležitosť zúčastniť sa školenia s nasledujúcim zameraním:

Obsah kurzu

  1. Zmeny pravidiel spracúvania osobných údajov účinné od 25. mája 2018 (zmeny vyplývajúce zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a nového zákona o ochrane osobných údajov).
  2. Práva a povinnosti prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, oprávnenej osoby a dotknutej osoby.
  3. Rezonujúce kolízie s požiadavkami zákona zisťované v súčasnosti, spoločné riešenie praktických príkladov podľa GDPR, riadená diskusia.
Poznámka k cene

Prihlásením sa na toto školenie súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., ktoré sú uvedené na stránke www.skolenia.net, alebo kliknutím na tento odkaz: https://www.skolenia.net/vop

Kontaktná osoba

Ján Kern
+421 908 690 770
info@agenturaapollo.sk

Hodnotenie
Organizátor