MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent Master štúdia dokáže riadiť zmenu a riešiť projekty v oblastiach:

 • zvyšovanie produktivity práce vo výrobných spoločnostiach
 • znižovanie nákladov vybraných procesov
 • manažérstvo kvality, eliminácia strát z titulu nekvality, analyzovanie koreňových príčin
 • optimalizácia výrobných, logistických a skladových procesov

Okrem toho si prehĺbi svoje skúsenosti v oblasti: prezentačných techník, moderačných techník a identifikácie potenciálov na zlepšovanie.

Naši úspešní absolventi ušetria absolvovaním Master štúdia priemyselného inžinierstva svojim spoločnostiam desiatky tisíc Eur.

Prínosy, ktoré dosiahli účastníci riešením konkrétnej úlohy v rámci master práce:

 • Implementácia systému preventívnej údržby prináša zníženie poruchovosti až o 50 %, zvýšenie kvality o viac ako 3 %, vytvorenie potenciálu pre zvýšenie výroby (v konkrétnom prípade až o 920 000 €).
 • Implementácia metód štíhlej výroby a jej optimalizácia prináša skrátenie priebežného času výroby o 76 až 96 % , zníženie zásob, zníženie rozpracovanosti až o 93%, úspory pracovníkov.
 • Využitie princípov štíhlej logistiky a eliminácia nadzásob umožnilo zníženie zásob až o 60 – 96 % (v konkrétnom prípade až o 895 000 €) a vyriešenie problematiky vratných obalov.
 • Zlepšovaním procesov môžete znížiť spotrebu materiálu až o 80 %, zvýšiť kvalitu, znížiť náklady, zvýšiť produktivitu, zvýšiť výrobu aj skrátiť časy.

Cieľová skupina

Stredný manažment, riadiaci pracovníci podnikových útvarov, pracovníci útvaru plánovania a riadenia výroby, útvaru organizácie a riadenia výroby, útvaru logistiky, útvaru kvality, útvaru zlepšovania a ostatní pracovníci, ktorí majú záujem získať nové znalosti a prehĺbiť si skúsenosti

Obsahová náplň

Rozsah: 36 dní Pravidelné stretnutia: 18 modulov

Čo vie robiť absolvent Master štúdia?

 • Analyzovať a merať prácu, zvyšovať produktivitu strojov a ľudí.
 • Skracovať priebežné časy procesov a odstraňovať z nich plytvanie.
 • Stabilizovať a riadiť procesy a dosahovať v nich vysokú kvalitu.
 • Radikálne redukovať náklady vo všetkých podnikových procesoch.
 • Efektívne riadiť zmeny a viesť projekty v podniku.
 • Analyzovať a eliminovať riziko v podniku.
 • Moderovať workshopy a zlepšovať podnikové procesy.

Priebeh Master štúdia

 • Účastník štúdia v spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje projekt s konkrétnymi očakávanými prínosmi
 • Podpis zmluvy o štúdiu aj s garantovanými prínosmi
 • Pridelenie osobného konzultanta zo strany IPA
 • Realizácia teoretických tréningov
 • Realizácia praktických tréningov priamo na dielni vo vybraných spoločnostiach, riešenie prípadových štúdií
 • Priebežný reporting manažmnetu spoločnosti o priebehu štúdia a plnení harmonogramu
 • Spracovanie Master práce (písomná prezentácia dosiahnutých výsledkov)
 • Prezentácia výsledkov štúdia pred manažmentom spoločnosti

Viac ako 150 spokojných absolventov zo slovenských a českých podnikov – Bonatrans Group, a.s.; Slovalco a.s.; OMS, spol. s r.o.; ZF SACHS Slovakia a.s.; Hanácké železárny a pérovny, a. s.; Manz Automation Slovakia, s.r.o.; Norma Czech s.r.o.; Power – One s.r.o.; Swedwood Slovakia, s.r.o.; ZTS a.s., Námestovo; SE Bordnetze, s.r.o.; SPP, a.s.; mkem, spol. s r.o.; Elka, a.s.; BSH Drives and Pumps, s.r.o. a i.

Termíny kurzov

12.03.2018 - 30.03.2019

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jozef Pollák
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

mobil:
+421 918 447 *** zobraziť

email:
pollak@... zobraziť


Adresa
Přibyslav

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)