DETAIL KURZU

MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva

Od:

IPA Slovakia, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

Absolvent Master štúdia dokáže riadiť zmenu a riešiť projekty v oblastiach:

 • zvyšovanie produktivity práce vo výrobných spoločnostiach
 • znižovanie nákladov vybraných procesov
 • manažérstvo kvality, eliminácia strát z titulu nekvality, analyzovanie koreňových príčin
 • optimalizácia výrobných, logistických a skladových procesov

Okrem toho si prehĺbi svoje skúsenosti v oblasti: prezentačných techník, moderačných techník a identifikácie potenciálov na zlepšovanie.

Naši úspešní absolventi ušetria absolvovaním Master štúdia priemyselného inžinierstva svojim spoločnostiam desiatky tisíc Eur.

Prínosy, ktoré dosiahli účastníci riešením konkrétnej úlohy v rámci master práce:

 • Implementácia systému preventívnej údržby prináša zníženie poruchovosti až o 50 %, zvýšenie kvality o viac ako 3 %, vytvorenie potenciálu pre zvýšenie výroby (v konkrétnom prípade až o 920 000 €).
 • Implementácia metód štíhlej výroby a jej optimalizácia prináša skrátenie priebežného času výroby o 76 až 96 % , zníženie zásob, zníženie rozpracovanosti až o 93%, úspory pracovníkov.
 • Využitie princípov štíhlej logistiky a eliminácia nadzásob umožnilo zníženie zásob až o 60 – 96 % (v konkrétnom prípade až o 895 000 €) a vyriešenie problematiky vratných obalov.
 • Zlepšovaním procesov môžete znížiť spotrebu materiálu až o 80 %, zvýšiť kvalitu, znížiť náklady, zvýšiť produktivitu, zvýšiť výrobu aj skrátiť časy.
Obsah kurzu

Rozsah: 25 dní Pravidelné stretnutia: 13 modulov

PROGRAM

 1. Správne zmeny správne (1 deň)*
 2. Manažment zmeny – zmena myslenia a budovanie návykov (1 deň) **
 3. Praktická cesta k Industry 4.0 (1 deň)*
 4. Štíhly projektový manažment a zadefinovanie Master prác (1 deň)*
 5. Sila argumentácie a vyjednávania (1 deň)**
 6. Umenie pýtať sa a viesť diskusiu (1 deň)**
 7. Analýza procesov s využitím value stream mapy (2 dni)*
 8. Zlepšovanie procesov a techniky riešenia problémov (2 dni)*
 9. Konštruktívna spätná väzba (1 deň)**
 10. Motiváciou k úspechu (1 deň) **
 11. Produktívne a systematicky udržiavané zariadenie (2 dni)*
 12. Majster prezentačných zručností (1 deň)**

13) Kontrolný deň – písomný test + prezentácia Master prác (1 deň)

 1. Časový manažment (1 deň)**
 2. Tajomstvo emocionality (1 deň)**
 3. Produktívne pracovisko (2 dni)*
 4. Kvalita na pracovisku (2 dni)*
 5. Štíhla logistika (2 dni)*

19) Záverečné skúšky a obhajoba Master práce (1 deň)

*Hard moduly **Soft moduly

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

 • účastník štúdia v spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje tému projektu s konkrétnymi očakávanými prínosmi
 • podpis zmluvy o štúdiu aj s garantovanými prínosmi
 • pridelenie osobného konzultanta zo strany IPA, ktorý mu je radcom a konzultantom pri riešení náročnejších problémov počas štúdia
 • realizácia teoretických tréningov
 • realizácia praktických tréningov priamo v dielni vo vybraných spoločnostiach, riešenie prípadových štúdií
 • práca na projekte medzi jednotlivými modulmi, zapojenie spolupracovníkov do riešenia projektu
 • priebežný reporting manažmentu spoločnosti o priebehu štúdia a plnení harmonogramu
 • konzultácie zadaného projektu priamo počas tréningu alebo individuálne
 • spracovanie Master práce (písomná prezentácia dosiahnutých výsledkov)
 • prezentácia výsledkov štúdia pred manažmentom spoločnosti
 • úspešné ukončenie Master štúdia a získanie certifikátu

ČO VIE ROBIŤ ABSOLVENT MASTER ŠTÚDIA?

 • Analyzovať a merať prácu, zvyšovať produktivitu strojov a ľudí.
 • Skracovať priebežné časy procesov a odstraňovať z nich plytvanie.
 • Stabilizovať a riadiť procesy a dosahovať v nich vysokú kvalitu.
 • Radikálne redukovať náklady vo všetkých podnikových procesoch.
 • Efektívne riadiť zmeny a viesť projekty v podniku.
 • Analyzovať a eliminovať riziko v podniku.
 • Moderovať workshopy a zlepšovať podnikové procesy.

PRIEBEH MASTER ŠTÚDIA

 • Účastník štúdia v spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje projekt s konkrétnymi očakávanými prínosmi
 • Podpis zmluvy o štúdiu aj s garantovanými prínosmi
 • Pridelenie osobného konzultanta zo strany IPA
 • Realizácia teoretických tréningov
 • Realizácia praktických tréningov priamo na dielni vo vybraných spoločnostiach, riešenie prípadových štúdií
 • Priebežný reporting manažmnetu spoločnosti o priebehu štúdia a plnení harmonogramu
 • Spracovanie Master práce (písomná prezentácia dosiahnutých výsledkov)
 • Prezentácia výsledkov štúdia pred manažmentom spoločnosti

Viac ako 276 spokojných absolventov zo slovenských a českých podnikov – Bonatrans Group, a.s.; Slovalco a.s.; OMS, spol. s r.o.; ZF SACHS Slovakia a.s.; Hanácké železárny a pérovny, a. s.; Manz Automation Slovakia, s.r.o.; Norma Czech s.r.o.; Power – One s.r.o.; Swedwood Slovakia, s.r.o.; ZTS a.s., Námestovo; SE Bordnetze, s.r.o.; SPP, a.s.; mkem, spol. s r.o.; Elka, a.s.; BSH Drives and Pumps, s.r.o. a i.

Cieľová skupina

 • stredný manažment,
 • riadiaci pracovníci podnikových útvarov,
 • pracovníci útvaru plánovania a riadenia výroby,
 • útvaru organizácie a riadenia výroby,
 • útvaru logistiky,
 • útvaru kvality,
 • útvaru zlepšovania
 • ostatní pracovníci, ktorí majú záujem získať nové znalosti a prehĺbiť si skúsenosti
Poznámka k cene

Platca štúdia uhradí polovicu účastníckeho poplatku zálohovo pred začiatkom každého polroka.

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 41/239 90 80
lendvayova@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor