Kurz: Motivácia, Leadership a Asertivita pri zvyšovaní produktivity zamestnancov.

Popis kurzu

Cieľom školenia je ukázať vám, ako je možné nastaviť motiváciu zamestnancov k vysokým výkonom a korektné vzťahy v spoločnosti trvalo udržateľným spôsobom.Obsah kurzu

Po kríze mnohí šéfovia zisťujú, že majú síce spokojných, ale často nemotivovaných zamestnancov. Chcete zvýšiť motivovanosť zamestnancov a produktivitu práce? Chcete zlepšiť medziľudské vzťahy na pracovisku? Je na čase začať využívať 3 piliere moderného manažmentu: Motiváciu, Leadership a Asertivitu. Príďte sa inšpirovať na motivačnú prednášku.

Témy prednášky:

  • ako preniesť zodpovednosť za výsledky na zamestnancov,
  • motivácia zamestnancov i samého seba,
  • zvládanie negatívnych emócií a asertivita,
  • otázky a odpovede.Cieľová skupina

Riaditelia, manažéri, podnikatelia, záujemcovia o tématiku.Kontaktná osoba

Bc. Eva Pokrivčáková
+421 904 163 383
albisa@albisa.sk


Organizátor