COLNÁ PROBLEMATIKA V KOCKE - 2-dňové školenie

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia by mali účastníkom pomôcť orientovať sa v colnej problematike a tým uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovanie dodávok tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Lepšia znalosť colnej problematiky môže zlepšiť komunikáciu a vzťahy s internými alebo externými partnermi, ktorí zodpovedajú za realizáciu colných formalít pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru.

Obsah kurzu

1. deň základné colné predpisy EÚ a SR, základné pojmy a terminológia v colnej problematike, podávanie predbežných colných vyhlásení, colné režimy – vysvetlenie, význam, zjednodušené postupy a status Schváleného hospodárskeho subjektu, diskusia, otázky a odpovede.

2. deň colný sadzobník EÚ a systém TARIC, pôvod tovaru a preferenčné dohody Európskej únie (vplyv na úspešnosť a výhodnosť obchodných transakcií), doklady o pôvode (EUR 1, FORM A, vyhlásenie na faktúre), colná hodnota tovaru, colný dlh a zabezpečovanie colného dlhu, colné doklady pri dovoze, vývoze a tranzite (JCD, EAD, STD, karnet TIR, karnet ATA), pravidlá INCOTERMS 2010 – základy, diskusia, otázky a odpovede.

Cieľová skupina

Školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchod­ných aktivít firmy. Očakávame účasť takých pracovníkov, ktorí musia poznať vzťah realizovaných zahraničnoobchod­ných transakcií k colným predpisom. Aj keď školenie nie je priamo zamerané na každodennú prácu colných deklarantov, je vítaná aj ich účasť v rámci rozširovania si alebo aktualizácie odborných vedomostí.

Poznámka k cene

Prihlásením sa na toto školenie súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., ktoré sú uvedené na stránke www.skolenia.net, alebo kliknutím na tento odkaz: https://www.skolenia.net/vop

Kontaktná osoba

Ján Kern
+421 908 690 770
info@agenturaapollo.sk

Organizátor