COLNÁ PROBLEMATIKA V KOCKE - 2-dňové školenie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia by mali účastníkom pomôcť orientovať sa v colnej problematike a tým uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovanie dodávok tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Lepšia znalosť colnej problematiky môže zlepšiť komunikáciu a vzťahy s internými alebo externými partnermi, ktorí zodpovedajú za realizáciu colných formalít pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru.

Cieľová skupina

Školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy. Očakávame účasť takých pracovníkov, ktorí musia poznať vzťah realizovaných zahraničnoobchodných transakcií k colným predpisom. Aj keď školenie nie je priamo zamerané na každodennú prácu colných deklarantov, je vítaná aj ich účasť v rámci rozširovania si alebo aktualizácie odborných vedomostí.

Obsahová náplň

1. deň základné colné predpisy EÚ a SR, základné pojmy a terminológia v colnej problematike, podávanie predbežných colných vyhlásení, colné režimy – vysvetlenie, význam, zjednodušené postupy a status Schváleného hospodárskeho subjektu, diskusia, otázky a odpovede.

2. deň colný sadzobník EÚ a systém TARIC, pôvod tovaru a preferenčné dohody Európskej únie (vplyv na úspešnosť a výhodnosť obchodných transakcií), doklady o pôvode (EUR 1, FORM A, vyhlásenie na faktúre), colná hodnota tovaru, colný dlh a zabezpečovanie colného dlhu, colné doklady pri dovoze, vývoze a tranzite (JCD, EAD, STD, karnet TIR, karnet ATA), pravidlá INCOTERMS 2010 – základy, diskusia, otázky a odpovede.

Termíny kurzov

23.05.2018 - 24.05.2018

2-dňové školenie

Prihlásiť sa
17.10.2018 - 18.10.2018

2-dňové školenie

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ján Kern
tel:
+421 908 690 *** zobraziť

mobil:
+421 908 690 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Ružinovská 40, Školiace centrumy AGENTÚRY APOLLO - Inštitútu vzdelávania, 82103 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Ružinovská 40, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)