DETAIL KURZU

INTRASTAT - aktuálne pre rok 2019 - Bratislava

Od:

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s legislatívou upravujúcou oblasť INTRASTATU a s jej správnym uplatňovaním v praxi; vedomosti získané v rámci školenia zaručia správnu orientáciu v problematike INTRASTATU a poskytnú dostatočný základ pre prácu v oblasti zostavovania štatistických hlásení týkajúcich sa pohybu tovaru medzi členskými štátmi EÚ.

Obsah kurzu

úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu, predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU, metodika zberu štatistických údajov, postup pri príprave štatistických hlásení, aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú komunikáciu, praktické príklady, diskusia, otázky a odpovede.

Cieľová skupina

Školenie je určené najmä pre pracovníkov, ktorí zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ, alebo iných pracovníkov, ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení INTRASTAT.

Poznámka k cene

Prihlásením sa na toto školenie súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., ktoré sú uvedené na stránke www.skolenia.net, alebo kliknutím na tento odkaz: https://www.skolenia.net/vop

Kontaktná osoba

Ján Kern
+421 908 690 770
info@agenturaapollo.sk

Hodnotenie
Organizátor