DETAIL KURZU

Motivujúci líder - manažér pre všetky generácie (2 DNI)

Od:

Espiral, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Dvojdňový interaktívny kurz pre záujemcov o zdokonalenie sa vo vedení ľudí, v motivácii, vplyve na ostatných a seba motivácii. Po jeho absolvovaní budete schopní:

 • Rozumieť rozdielom medzi manažovaním a motivujúcim vedením ľudí, ako aj kedy ktorú rolu použiť
 • Pochopíte svoje preferované štýly vedenia, spoznáte v akých štádiách rastu sa nachádzajú vaši podriadení a akým štýlom vedenia ich môžete posunúť k väčšej zrelosti
 • Naučíte sa ako lepšie motivovať seba aj ostatných v tíme, akej komunikácii a spôsobom reagovania sa môžete vyhnúť a ktoré naopak posilniť, aby ste dosiahli lepšie výsledky s ľuďmi ktorých vediete. Dostanete nástroje na to aby ste sa stali vplyvnejším lídrom a dosiahli viac
 • Pochopíte a rozdiely v motivácii a prístupu k práci u rôznych generácií, (Boomers, X, Y…)
 • Osvojíte si prístupy, vďaka ktorým budete schopní individuálnejšie pristupovať k zamestnancom a vytiahnuť z nich to najlepšie, čo vám umožní lepšiu spoluprácu a vyššiu efektivitu v tíme
 • Stanete sa sebaistejším a lepším lídrom a manažérom, ktorý pomáha ľuďom rozvíjať sa a tímu dosahovať kvalitnejšie výsledky

Tréning profesionálneho a osobnostného rozvoja, je zostavený na základe osvedčených skúseností.

Obsah kurzu

 1. Rozdiely medzi manažérom a lídrom – akými kvalitami sa vyznačuje manažér a aké treba rozvinúť, aby sa stali lídrami
 • V čom spočívajú úlohy a výhody oboch a ako môžu tieto role spolupracovať pre čo najlepší výsledok v tíme
 1. Situačné štýly vedenia
 • Spoznáte svoj preferovaný štýl vedenia ľudí vďaka praktickým dotazníkom, v prednáškach a diskusiách sa dozviete sa ktoré štýly sú najefektívnejšie pri vedení a manažovaní rôznych typov ľudí v ich štádiách rastu
 • Zistíte ako z ľudí vytiahnuť ich potenciál, nezadusiť ho, alebo prebudiť ak stagnuje alebo aktivita a motivácia zaspáva – Zahráte si simulatívne úlohy v ktorých sa vžijete do svojich podriadených a preskúšate ako viesť motivačný pohovor
 1. Motivácia – zistite, čo všetko vás motivuje a ako zvýšiť svoju sebamotiváciu, efektívnosť a spokojnosť
 • Spoznáte teóriu motivácie na neurovedeckom základe modelu SCARF s aplikáciami do praxe – čomu sa pri vedení ľudí vyhýbať a ako ich naopak motivovať k lepším výsledkom, aké chyby často nevedome robíme a ako sa stať vplyvným lídrom
 1. Zanalyzujete si ľudí v tíme a zistíte ich pracovnú motiváciu a možnosť je ovplyvnenia na základe všeobecných potrieb podľa Maslowa
 • Vďaka koučingovým častiam si nastavíte akčný plán rozvoja motivácie ľudí v tíme, čo firme
 1. Pozrieme sa spolu na tému Generácií a ich odlišných potrieb, pracovných hodnôt, pozadia, návykov, očakávaní a motivátorov, ako aj potenciálnych konfliktov, ktoré medzi nimi v práci často vznikajú
 2. Vďaka interaktívnym aktivitám a kazuistike, kde budete riešiť modelové situáciu z praxe, lepšie pochopíte pohľady tých druhých a nájdete nové možnosti riešenia problémov a medzigeneračnej spolupráce
 3. Zameriame sa na to ako získať, rozvinúť a udržať v práci Mileniálnu generáciu (Y) a aké výzvy čakajú zamestnávateľov pri nástupe mladších generácií vyrastajúc-ich v online svete

Čakajú vás 2 dni plné odborných informácií prepojených do manažérskej praxe, interaktívnych aktivít, diskusií, dotazníkov a modelových situácií, kde sa budete učiť nové poznatky uplatniť.

Forma vzdelávania:

 • prednáška, dotazníky, kazuistiky
 • demonštrácia a simulácia
 • diskusia, interakcia
 • koučovací prístup, skupinový koučing

Detailný obsah tém rozvojového programu, je zostavený na základe osvedčených skúseností pre moderne zmýšľajúceho, nie len, manažéra.

V prípade uzavretej skupiny, skupinovej objednávky, sa cena samozrejme zohľadňuje.

Rozsah tréningu:

 • 2-dňový intenzívny skupinový tréning (9:00 – 17:00)

Cena zahŕňa:

 • Lektora + študijné materiály
 • Občerstvenie počas tréningu
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze

Tréning je možné realizovať i individuálnou formou – One to One

 • 2-dňový intenzívny individuálny tréning (9:00 – 17:00) = 600,–€

Cieľová skupina

 • Manažéri, tím lídri
 • Koučovia
 • Majitelia firiem
 • Ľudia so záujmom vyrásť pre vedenie ľudí
Poznámka k cene

Tréning je možné realizovať i individuálnou formou - workshop šitý na mieru účastníka

Kontaktná osoba

Erika Feketová
+421 940 628 551
erika.feketova@espiral.sk

Hodnotenie
Organizátor