VBA programovanie v Exceli - ONLINE kurz - tvorba makier - neobmedzená / doživotná licencia

Popis kurzu

Na online kurze VBA – programovanie v Exceli sa oboznámite s programovacím jazykov Visual Basic for Applications (VBA), ktorý je určený na automatizáciu úkonov v klasickom Exceli a ponúka veľké možnosti využitia. Nájdete v ňom viac ako 62 videí, ktoré spolu trvajú viac ako 4 hodiny. Tento kurz je rozdelený do praktických celkov. Na ich konci si nadobudnuté vedomosti môžete otestovať aj na priložených vzorových zadaniach a testoch. Tieto testy sú následne aj vypracované a spracované do videa.

Obsah kurzu

Prezentácia – teoretické vedomosti + príklady a funkcie
• Prezentácia na stiahnutie
Nahrávanie – makier – Ako „programovať“ bez programovania 🙂
• Načo slúžia makrá
• Ako môžete makrá vytvoriť? – Aké typy makier existujú?
• Vytvorenie absolútneho makra
• Relatívne makrá
• Ukladanie Excelu s makrami
Základy – VBA – úvod
•Čo sú to makrá a ako ich vytvoriť
•Čo je to VBA – výhody a nevýhody
•Moduly, procedúry a funkcie – vysvetlenie základných pojmov
•VBE – Visual Basic Editor – čo to je a načo slúži?
Komentáre vo VBA
•Komentáre – prečo, načo a ako ich používať?
•Komentáre na viac riadkov
Premenné
•Čo to sú premenné a načo slúžia?
•Dátové typy
•Deklarácia premenných
•Životnosť premenných
•Konštanty
•Reťazce
•Dátum a čas
Operátory priradenia
•Možnosti priradenia a operátory
Polia
•Čo sú to polia a ich deklarácia
•Viacrozmerné polia
•Dynamické polia – ReDim – Preserve
Oblasti – práca s nimi
•Range – oblasti
•Cells – oblasti
•Offset – oblasti
Užitočné príkazy / vlastnosti
•VALUE – hodnota
•TEXT
•COUNT – počet
•ROW a COLUMN – riadok a stĺpec
•ADDRESS – adresovanie
•FONT – nastavenie formátov písma
•INTERIOR
•FORMULA – funkcie a vzorce v bunkách
•NUMBERFORMAT – formáty čísel
•SELECT a ACTIVATE – označenie a aktivácia
•COPY a PASTE – kopírovanie a prilepenie
•DELETE a CLEAR – odstránenie a vymazanie obsahov
Funkcie vo VBA
•Úvod do funkcií vo VBA – kategórie
•Vstavané funkcie vo VBA
•Funkcie z Excelu, ako ich vo VBA používať
•Vlastné funkcie – vytvorte si sami 🙂
Cykly, podmienky a rozhodovania
•Cykly a podmienky – kedy a ako ich využiť
•GoTo – príkaz presmerovania
•If Then Else ElseIf – podmienky a rozhodovania
•Select Case – rozhodovanie na základe viacerých podmienok
•For – Next – Cyklus
•For – Next – Vnorený cyklus
•Do – While – Cyklus
•Do – Until – Cyklus
•For – Each – Cyklus
Práca s rozsahmi
•Práca s rozsahmi – pravidlá a odporúčania
•Kopírovanie a prilepenie
•CTRL + SHIFT + šípky – označovanie oblastí
•Vystrihnúť a Prilepiť – CTRL + X
•Formátovanie rozsahov na základe podmienok
Zmena nastavení v Exceli
•Zmena prepočítavania, aktualizácie obrazovky, varovných dialógových okien a podobne
Viacnásobné nastavenia vlastností formátov
•With – Selection
Dialógové okná – interaktivita s užívateľom
•MsgBox – Dialógové okno výstupov
•InputBox – Dialógové okno vstupov
•InputBox + Vlookup – kombinácia s funkciami
Spustenie/zavolanie viacerých procedúr – zavolanie funkcií
•Call – príkaz
Spojme veci dokopy 🙂 ukážkové príklady
•Príklad – riešenie pre Banku – zadanie
•Príklad – riešenie pre Banku – vyriešené

Kontaktná osoba


+421 907 642 961
info@leitus.sk

Organizátor