Metrologické zabezpečenie meradiel

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania, metrologickej legislatívy , splnenie požiadaviek podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005

Cieľová skupina

pre metrológov kalibračných a skúšobných laboratórií a ďalších zamestnancov, ktorí pracujú s meradlami

Obsahová náplň

  • Norma EN ISO/IEC 17025:2017 a jej vzťah k systému manažérstva kvality a meradlám.
  • Implementácia prvkov normy – Požiadavky na manažment
  • Požiadavky na kalibračné a skúšobné laboratóriá a na meradlá podľa normy ISO 10012
  • Metrologické zabezpečenie meradiel a ostatných zariadení kalibračného laboratória.
  • Implementácia prvkov normy EN ISO/IEC 17025:2017 technické požiadavky
  • Neistoty a ich vzťah k výsledkom meraní
  • Neistoty v chémii – matematická štatistika a neistoty
  • Neistoty pri meraní – praktické príklady
  • Požiadavky SNAS týkajúce sa metrologického zabezpečenia

Lektor:
doc. Ing. ĎURIŠ, PhD., Ing. Vyskočil, Ing. Knorová, RNDr. Fíra, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

17.04.2018 - 18.04.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 13 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
tel:
+421 2 *** zobraziť

mobil:
+421 902 220 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť


Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/602 945 *** zobraziť

mobil:
0902 22 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť

web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)