Kurz: Metrologické zabezpečenie meradiel

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania, metrologickej legislatívy , splnenie požiadaviek podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005Obsah kurzu

  • Norma EN ISO/IEC 17025:2017 a jej vzťah k systému manažérstva kvality a meradlám.
  • Implementácia prvkov normy – Požiadavky na manažment
  • Požiadavky na kalibračné a skúšobné laboratóriá a na meradlá podľa normy ISO 10012
  • Metrologické zabezpečenie meradiel a ostatných zariadení kalibračného laboratória.
  • Implementácia prvkov normy EN ISO/IEC 17025:2017 technické požiadavky
  • Neistoty a ich vzťah k výsledkom meraní
  • Neistoty v chémii – matematická štatistika a neistoty
  • Neistoty pri meraní – praktické príklady
  • Požiadavky SNAS týkajúce sa metrologického zabezpečeniaCieľová skupina

pre metrológov kalibračných a skúšobných laboratórií a ďalších zamestnancov, ktorí pracujú s meradlamiCertifikát

Osvedčenie o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosťKontaktná osoba

Palouová
+421 2 6094527
palouova@smu.gov.sk


Organizátor