Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania, metrologickej legislatívy, splnenie požiadaviek podľa STN EN ISO/IEC 17025:2017

Cieľová skupina

pre zamestnancov, ktorí vykonávajú overovanie určeného meradla a pre autorizované osoby

Obsahová náplň

  • Metrologická legislatíva
  • Všeobecná metrológia
  • Metrologická kontrola meradiel – overovacie značky
  • Podmienky autorizácie na výkon overovania určených meradiel

Lektor:
Ing. Schreier, CSc., RNDr. Fíra, PhD., Ing. Gašparík, RNDr. Krivošík, Ing. Mikula

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o získanom vzdelaní

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

06.02.2018 - 07.02.2018
24.04.2018
23.10.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil:
+421 902 220 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť


Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/602 945 *** zobraziť

mobil:
0902 22 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť

web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)