DETAIL KURZU

Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017 v Poprade

Od:

Slovenský metrologický ústav

Bratislava

Popis kurzu

Účelom obsahového zamerania kurzu je pomôcť manažérom kvality pri postupnom prechode na požiadavky revidovanej normy STN EN ISO/IEC 17025: 2018 v oblasti zabezpečenia systému manažérstva v laboratóriu.

Obsah kurzu

  • nové požiadavky STN EN ISO/IEC 17025: 2018
  • systém manažérstva v zmysle možnosti „A“ alebo možnosti „B“ podľa citovanej normy
  • dokumentácia systému manažérstva
  • plánovanie a vykonávanie interných auditov
  • zlepšovanie, preskúmanie systému manažérstva

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov akreditovaných skúšobných alebo kalibračných laboratórií, ktorí v minulosti už absolvovali kurz manažéra kvality, v tejto funkcii vykonávajú svoju činnosť resp. sa na túto činnosť naďalej pripravujú.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor