Expert normovač

Základné info
 • Termín kurzov: 09.04.2018 - 10.04.2018 + 4 ďalších termínov
 • Miesto konania: Predmestská 8600/95, Žilina
 • Cena: 1 920 € (1 600 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: VÝHODNEJŠIA CENA: 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E), 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2). Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz.
 • Organizátor: IPA Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Máte problém s produktivitou práce?
 • Chcete eliminovať neefektívne činnosti pri vykonávaní práce?
 • Máte vysokú spotrebu času pri niektorých operáciách?
 • Máte neobjektívne stanovené výkonové normy?
 • Chýba Vám pracovník zaoberajúci sa systematicky normovaním práce?

Hlavné ciele tohto programu:

 • Systematicky postupovať pri analýze práce
 • Stanoviť objektívnu normu spotreby práce
 • Posúdiť ergonómiu pracoviska a navrhnúť nápravné opatrenia
 • Systematicky postupovať pri znižovaní prácnosti

Cieľová skupina

 • priemysloví inžinieri,
 • projektanti pracovísk,
 • technológovia,
 • normovači,
 • majstri a predáci vo výrobe

Obsahová náplň

1. Metodika tvorby pracovného systému a normovania

9. – 10. 4. 2018

 • Základy analýzy a organizácie práce
 • Pracovný systém, analýza pracovných úloh a metodika REFA (operácie, úseky, úkony, pohyby,…)
 • Členenie a štruktúra spotreby času v priebehu pracovnej zmeny
 • Metodika výpočtu normy spotreby času
 • Stanovenie prirážok k norme spotreby času (vecné konštantné a variabilné pomerné časy, osobný pomerný čas)
 • Normovanie práce na viacerých pracoviskách (viacstrojová obsluha,…) a práce v skupinách
 • Zadanie praktickej časti pre záverečné skúšky

2. Časové štúdie

10. – 11. 5. 2018

 • Základy časových snímok vo výrobe
 • Posudzovanie tempa práce – stanovenie výkonu
 • Vykonávanie a vyhodnocovanie časových snímok
 • Snímka pomerných časov
 • Multimomentkové pozorovanie
 • Plánované časy – normatívy
 • Na seminár je možné prihlásiť sa po absolvovaní prvého seminára Metodika tvorby pracovného systému a normovania alebo po praktickom zvládnutí tejto témy.

3. Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST)

18. – 19. 6. 2018

 • Význam a uplatnenie metód vopred určených časov
 • Znižovanie spotreby času s využitím systému MTM
 • Najproduktívnejší systém merania práce BasicMOST
 • Normovanie práce všeobecným a riadeným premiestnením
 • Normovanie práce pri použití ručného náradia

4. Ergonómia a projektovanie pracovísk

4. – 5. 9. 2018

 • Zaťaženie, námaha pracovníka a ich dôsledky – význam pracovnej ergonómie
 • Zásady navrhovania rozmerových charakteristík pracoviska – prac. výšky, prac. poloha, dosahy, manipulačné vzdialenosti, antropometria
 • Výber a posudzovanie náradia a pracovných prostriedkov s ohľadom na ergonómiu
 • Posudzovanie zaťaženia človeka v pracovnom systéme človek – stroj
 • Hodnotenie zaťaženia pri manipulácií s bremenami
 • Hodnotenie zaťaženia statickou prácou
 • Predchádzanie vzniku kumulatívnych traumatických ťažkostí a chorôb z povolania
 • Navrhovanie pracoviska s ohľadom na pracovné okolie

5. Systematický postup znižovania prácnosti

11. – 12. 10. 2018

 • Systematický postup znižovania prácnosti
 • Záznam informácií o procese (Proces Flow Diagram,…)
 • Identifikácia plytvania v operácií
 • Analýza operácií
 • Praktická aplikácia na pracovisku
 • Prezentácia praktickej časti záverečnej skúšky
 • Záverečný test a vyhodnotenie
 • Odovzdanie certifikátov

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

09.04.2018 - 10.04.2018

Metodika tvorby pracovného systému a normovania

Prihlásiť sa
10.05.2018 - 11.05.2018

Časové štúdie

Prihlásiť sa
18.06.2018 - 19.06.2018

Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST)

Prihlásiť sa
04.09.2018 - 05.09.2018

Ergonómia a projektovanie pracovísk

Prihlásiť sa
11.10.2018 - 12.10.2018

Systematický postup znižovania prácnost

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 10 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Predmestská 8600/95, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)