DETAIL KURZU

Expert normovač

Od:

IPA Slovakia, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

 • Máte problém s produktivitou práce?
 • Chcete eliminovať neefektívne činnosti pri vykonávaní práce?
 • Máte vysokú spotrebu času pri niektorých operáciách?
 • Máte neobjektívne stanovené výkonové normy?
 • Chýba Vám pracovník zaoberajúci sa systematicky normovaním práce?

Hlavné ciele tohto programu:

 • Systematicky postupovať pri analýze práce
 • Stanoviť objektívnu normu spotreby práce
 • Posúdiť ergonómiu pracoviska a navrhnúť nápravné opatrenia
 • Systematicky postupovať pri znižovaní prácnosti
Obsah kurzu

1. Metodika tvorby pracovného systému a normovania

21. – 22. 5. 2019 8:30 – 16:00

 • Základy analýzy a organizácie práce
 • Pracovný systém, analýza pracovných úloh a metodika REFA (operácie, úseky, úkony, pohyby,…)
 • Členenie a štruktúra spotreby času v priebehu pracovnej zmeny
 • Metodika výpočtu normy spotreby času
 • Stanovenie prirážok k norme spotreby času (vecné konštantné a variabilné pomerné časy, osobný pomerný čas)
 • Normovanie práce na viacerých pracoviskách (viacstrojová obsluha,…) a práce v skupinách
 • Zadanie praktickej časti pre záverečné skúšky

2. Časové štúdie

18. – 19. 6. 2019 8:30 – 16:00

 • Základy časových snímok vo výrobe
 • Posudzovanie tempa práce – stanovenie výkonu
 • Vykonávanie a vyhodnocovanie časových snímok
 • Snímka pomerných časov
 • Multimomentkové pozorovanie
 • Plánované časy – normatívy
 • Na seminár je možné prihlásiť sa po absolvovaní prvého seminára Metodika tvorby pracovného systému a normovania alebo po praktickom zvládnutí tejto témy.

3. Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST)

3. – 4. 9. 2019 8:30 – 16:00

 • Význam a uplatnenie metód vopred určených časov
 • Znižovanie spotreby času s využitím systému MTM
 • Najproduktívnejší systém merania práce BasicMOST
 • Normovanie práce všeobecným a riadeným premiestnením
 • Normovanie práce pri použití ručného náradia

4. Ergonómia a projektovanie pracovísk

1. – 2. 10. 2019 8:30 – 16:00

 • Zaťaženie, námaha pracovníka a ich dôsledky – význam pracovnej ergonómie
 • Zásady navrhovania rozmerových charakteristík pracoviska – prac. výšky, prac. poloha, dosahy, manipulačné vzdialenosti, antropometria
 • Výber a posudzovanie náradia a pracovných prostriedkov s ohľadom na ergonómiu
 • Posudzovanie zaťaženia človeka v pracovnom systéme človek – stroj
 • Hodnotenie zaťaženia pri manipulácií s bremenami
 • Hodnotenie zaťaženia statickou prácou
 • Predchádzanie vzniku kumulatívnych traumatických ťažkostí a chorôb z povolania
 • Navrhovanie pracoviska s ohľadom na pracovné okolie

5. Systematický postup znižovania prácnosti

12. – 13. 11. 2019 8:30 – 16:00

 • Systematický postup znižovania prácnosti
 • Záznam informácií o procese (Proces Flow Diagram,…)
 • Identifikácia plytvania v operácií
 • Analýza operácií
 • Praktická aplikácia na pracovisku
 • Prezentácia praktickej časti záverečnej skúšky
 • Záverečný test a vyhodnotenie
 • Odovzdanie certifikátov

Cieľová skupina

 • priemysloví inžinieri,
 • projektanti pracovísk,
 • technológovia,
 • normovači,
 • majstri a predáci vo výrobe
Poznámka k cene

VÝHODNEJŠIA CENA: 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E), 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2). Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz.

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 910 944 226
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor