Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných laboratóriách

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vysvetliť účastníkom kurzu význam a postavenie manažéra kvality v laboratóriu, poskytnúť teoretické vedomosti a praktické skúsenosti pre vykonávanie funkcie manažéra kvality podľa požiadaviek normy EN ISO/IEC 17025, osvojiť si úlohy manažéra kvality v laboratóriu. Preskúšaním účastníkov kurzu overiť ich nadobudnuté vedomosti.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov skúšobných a kalibračných laboratórií, ktorí vykonávajú funkciu manažéra kvality alebo sa na túto funkciu pripravujú.

Obsahová náplň

  • Systém kvality v akreditovanom laboratóriu
  • Dokumentácia systému kvality v laboratóriu
  • Úlohy manažéra kvality v akreditovanom laboratóriu
  • Ročné plánovanie interných auditov
  • Evidencia a kontrola nápravných a preventívnych opatrení, preskúmanie manažmentom laboratória
  • Norma EN /IEC 17025 a súvisiace predpisy
  • Skupinové riešenie modelovej situácie
  • Prezentácia výsledkov úloh

Lektor:
Ing. Obernauer, Ing. Hanková, Ing.Radič, Ing.Bočanová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Termíny kurzov

24.01.2018 - 25.01.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil:
+421 902 220 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť


Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/602 945 *** zobraziť

mobil:
0902 22 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť

web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)