Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných laboratóriách. Podľa normy ISO/IEC 17025

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vysvetliť účastníkom kurzu význam a postavenie manažéra kvality v laboratóriu, poskytnúť teoretické vedomosti a praktické skúsenosti pre vykonávanie funkcie manažéra kvality podľa požiadaviek normy EN ISO/IEC 17025: 2017, osvojiť si úlohy manažéra kvality v laboratóriu. Preskúšaním účastníkov kurzu overiť ich nadobudnuté vedomosti.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov laboratórií, ktorí zabezpečujú a/alebo riadia systém manažérstva kvality a ostatných záujemcov o túto oblasť (ISO/IEC 17025:2017).

Obsahová náplň

  • Systém manažérstva kvality v akreditovanom laboratóriu (zavedenie systému manažérstva v súlade s možnosťou A alebo B)
  • Dokumentácia systému manažérstva v akreditovanom laboratóriu
  • Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí
  • Zlepšovanie systému manažérstva
  • Evidencia, realizácia a kontrola nápravných opatrení
  • Interné audity
  • Preskúmanie manažmentom
  • Úlohy manažéra kvality v akreditovanom laboratóriu
  • Riešenie modelovej situácie, prezentácia výsledkov
  • Skúšobný test

Lektor:
Ing. Obernauer, Ing. Hanková, Ing.Radič, Ing.Bočanová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Termíny kurzov

10.04.2018 - 11.04.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil:
+421 902 220 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť


Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/602 945 *** zobraziť

mobil:
0902 22 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť

web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)