Správna laboratórna prax – zabezpečenie kvality

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvyšovenie vedomostí v oblasti SLP.

Cieľová skupina

Seminár je zameraný pre manažérov kvality a interných audítorov na oblasť SLP.

Obsahová náplň

  • Stručný úvod do SLP, legislatívne a metodické požiadavky na Útvar zabezpečenia kvality a jeho činnosť.
  • (Nariadenie vlády č. 298/2007 Z.z., Smernica 2004/10/ES, MSA G-04)
  • Hlavné rozdiely medzi požiadavkami ISO/IEC 17025:2005 a SLP na zabezpečenie kvality – I. časť)
  • Hlavné rozdiely medzi požiadavkami ISO/IEC17025:2005 a SLP na zabezpečenie kvality – II. časť)
  • Záverečný test, panelová diskusia o prednášaných témach

Lektor:
,Ing. Forišeková, PharmDr. Šidlíková, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

08.03.2017
10.10.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil: +421 902 220 721
e-mail: palouova@smu.gov.sk

Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/602 945 27
mobil: 0902 22 721
email: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape