Metrológia geometrických veličín: dĺžka,uhol, čas a frekvencia, modul: dĺžka

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania, metrologickej legislatívy , splnenie požiadaviek podľa ISO 9001:2008 a STN EN ISO/IEC 17025:2005

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú kalibráciu pracovného meradla, meradiel (uholníky, teodolity, libely, sklonomery, meradlá drsnosti povrchu )alebo meradiel (elektronické stopky, elektronické otáčkomery, generátory, syntezátory, elektronické čítače, kryštálové oscilátory).

Obsahová náplň

modul G1 – dĺžka

 • Metrologická legislatíva a základy všeobecnej metrológie
 • Úvod do metrológie geometrických veličín
 • Zabezpečenie metrologickej nadväznosti mier a meradiel
 • Požiadavky na prostredie kalibračných laboratórií
 • Spracovanie výsledkov merania, chyba a neistota merania
 • Kalibrácia koncových a čiarkových mier
 • Kalibrácia posuvných meradiel a mikrometrov

modul G2 – uhol

 • Metrologická legislatíva a základy všeobecnej metrológie
 • Úvod do metrológie geometrických veličín
 • Zabezpečenie metrologickej nadväznosti mier a meradiel
 • Požiadavky na prostredie kalibračných laboratórií
 • Spracovanie výsledkov merania, chyba a neistota merania
 • Kalibrácia uhlových mier a meradiel
 • Kalibrácia etalónov drsnosti, meranie odchýlok priamkovitosti

modul T1 – čas a frekvencia

 • Metrologická legislatíva a základy všeobecnej metrológie
 • Úvod do metrológie času a frekvencie
 • Zabezpečenie metrologickej nadväznosti mier a meradiel
 • Požiadavky na prostredie kalibračných laboratórií
 • Spracovanie výsledkov merania, chyba a neistota merania
 • Kalibrácia meradiel času a frekvencie s kryštálovým oscilátorom

Lektor:
RNDr. Fíra, PhD., Ing. Vitko, Ing. Schreier, CSc.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Termíny kurzov

06.06.2017 - 07.06.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 24 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil:
+421 902 220 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť


Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/602 945 *** zobraziť

mobil:
0902 22 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť

web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape