Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vzdelávací kurz s modulovou štruktúrou podľa druhov meradiel – váhy a závažia a podľa použitia merania hmotnosti v praxi. Modulová štruktúra umožňuje účastníkom zvoliť si obsah kurzu podľa svojich potrieb.

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä metrológom- špecialistom pre meranie hmotnosti (nepriame meranie odvodených fyzikálnych veličín súvisiacich s hmotnosťou), zamestnancom metrologických laboratórií, vedúcim metrológom a manažérom kvality metrologických laboratórií. Absolvent kurzu môže samostatne vykonávať kalibráciu meradiel hmotnosti v metrologickom laboratóriu, vystavovať kalibračné certifikáty a zabezpečovať nadväznosť meradiel hmotnosti. Dokáže stanoviť hmotnosť meraných telies pri laboratórnej, kontrolnej, výskumnej a inej technickej činnosti. Uvedené činnosti môže uplatniť aj na trhu práce na základe dodávateľských zmlúv.

Obsahová náplň

modul č. 1 – Meranie hmotnosti v praxi:

 • Metrologická legislatíva
 • Hmotnosť ako fyzikálna veličina, meranie hmotnosti a jej využitie v odvodených veličinách
 • Terminológia všeobecne a v metrológii hmotnosti
 • Legislatíva a normy v oblasti metrológie hmotnosti
 • Technické a metrologické požiadavky na váhy a závažia
 • Základy teórie a konštrukcie váh.
 • Realizácia stupnice hmotnosti, nadväznosť
 • Meranie hmotnosti vážením na váhach 1. 2. a 3. Triedy presnosti
 • Určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Metódy váženia na mechanických a elektronických váhach
 • Meranie hmotnosti a ovplyvňujúce veličiny
 • Meranie objemov telies a meranie hustoty vzduchu
 • Spracovanie výsledkov pri meraní hmotnosti
 • Meranie hmotnosti telies, hustoty vzduchu a objemov telies

modul č. 2 – Kalibrácia a overovanie váh:

 • Metrologická legislatíva
 • Hmotnosť ako fyzikálna veličina, meranie hmotnosti a jej využitie v odvodených veličinách
 • Terminológia všeobecne a v metrológii hmotnosti
 • Legislatíva a normy v oblasti metrológie hmotnosti
 • Technické a metrologické požiadavky na váhy a závažia
 • Základy teórie a konštrukcie váh.
 • Realizácia stupnice hmotnosti, nadväznosť
 • Meranie hmotnosti vážením na váhach 1. 2. a 3. Triedy presnosti
 • Určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Pracovné postupy pri kalibrácii váh, použitý softvér a jeho validácia
 • Kalibrácia a overovanie mechanických váh 1. a 2. Triedy presnosti
 • Kalibrácia a overovanie elektronických váh 1. a 2. Triedy presnosti
 • Kalibrácia a overovanie váh 3. a 4. Triedy presnosti
 • Vyhodnotenie nameraných výsledkov
 • Kalibrácia váh 1. a 2. Triedy presnosti

modul č. 3 – Kalibrácia a overovanie závaží:

 • Hmotnosť ako fyzikálna veličina, meranie hmotnosti a jej využitie v odvodených veličinách
 • Terminológia všeobecne a v metrológii hmotnosti
 • Základy teórie a konštrukcie váh.
 • Meranie hmotnosti vážením na váhach 1. 2. a 3. Triedy presnosti
 • Určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Meranie objemov telies a meranie hustoty vzduchu
 • Spracovanie výsledkov pri meraní hmotnosti
 • Laboratórne meranie – hmotnosť a objem telies, hustota vzduchu
 • Vyhodnotenie testu, odovzdanie dokladov, záver kurzu pre modul Meranie hmotnosti v praxi
 • Legislatíva a normy v oblasti metrológie hmotnosti
 • Technické a metrologické požiadavky na váhy a závažia
 • Pracovné postupy pri kalibrácii váh, použitý softvér a jeho validácia
 • Kalibrácia a overovanie elektronických váh 1. a 2. Triedy presnosti
 • Vyhodnotenie nameraných výsledkov
 • Realizácia stupnice hmotnosti, nadväznosť
 • Pracovné postupy pri kalibrácii závaží, použitý softvér a jeho validácia
 • Kalibrácia a overovanie závaží
 • Vyhodnotenie nameraných výsledkov
 • Laboratórne meranie Kalibrácia váh 1.a 2.Triedy presnosti a kalibrácia závaží 2. a 3. Triedy presnosti

Lektor:
Ing. Snopko, Ing. Trochta, Ing. Godál

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Termíny kurzov

12.09.2017 - 13.09.2017
05.12.2017 - 06.12.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil:
+421 902 220 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť


Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/602 945 *** zobraziť

mobil:
0902 22 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť

web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)