Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vzdelávací kurz s modulovou štruktúrou zameranou na: deformačné tlakomery, elektronické tlakomery, prevodníky tlaku, krvné tlakomery, piestové tlakomery, kvapalinové tlakomery a tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel Záujemca si môže v jednom termíne z časových dôvodov ľubovolne vybrať len 2–3 moduly. Absolvent kurzu môže samostatne vykonávať kalibráciu meradiel tlaku v metrologickom laboratóriu, vystavovať kalibračné certifikáty a zabezpečovať nadväznosť meradiel tlaku. Uvedené činnosti môže uplatniť aj na trhu práce na základe dodávateľských zmlúv

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä metrológom – špecialistom pre meranie tlaku, pracovníkom metrologických laboratórií, vedúcim metrológom a manažérom kvality metrologických laboratórií.

Obsahová náplň

modul – Priamo ukazujúce tlakomery:

 • Metrologická legislatíva
 • Tlak ako fyzikálna veličina a fyzikálne princípy merania tlaku
 • Jednotky tlaku a terminológia v metrológii tlaku
 • Etalónové tlakomery -charakteristika, kalibrácia, meranie tlaku, vyhodnotenie nameraných výsledkov
 • Princípy spracovania nameraných výsledkov a interpretácia výsledkov merania
 • Základy konštrukcie tlakomerov
 • Základné princípy kalibrácie a overovania tlakomerov
 • Charakteristika priamo ukazujúcich tlakomerov
 • Praktická kalibrácia priamo ukazujúcich tlakomerov
 • Meranie tlaku priamo ukazujúcimi tlakomermi

modul – Prevodníky tlaku:

 • Metrologická legislatíva
 • Tlak ako fyzikálna veličina a fyzikálne princípy merania tlaku
 • Jednotky tlaku a terminológia v metrológii tlaku
 • Etalónové tlakomery -charakteristika, kalibrácia, meranie tlaku, vyhodnotenie nameraných výsledkov
 • Princípy spracovania nameraných výsledkov a interpretácia výsledkov merania
 • Základy konštrukcie prevodníkov tlaku
 • Charakteristika prevodníkov tlaku
 • Základné princípy kalibrácie a overovania tlakomerov
 • Kalibrácia prevodníkov tlaku
 • Meranie tlaku pomocou prevodníkov tlaku
 • Vyhodnotenie nameraných výsledkov

modul -Piestové tlakomery:

 • Metrologická legislatíva
 • Tlak ako fyzikálna veličina a fyzikálne princípy merania tlaku
 • Jednotky tlaku a terminológia v metrológii tlaku
 • Etalónové tlakomery -charakteristika, kalibrácia, meranie tlaku, vyhodnotenie nameraných výsledkov
 • Princípy spracovania nameraných výsledkov a interpretácia výsledkov merania
 • Charakteristika piestových tlakomerov
 • Kalibrácia piestových tlakomerov

modul – Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel:

 • Metrologická legislatíva
 • Tlak ako fyzikálna veličina a fyzikálne princípy merania tlaku
 • Jednotky tlaku a terminológia v metrológii tlaku
 • Etalónové tlakomery -charakteristika, kalibrácia, meranie tlaku, vyhodnotenie nameraných výsledkov
 • Princípy spracovania nameraných výsledkov a interpretácia výsledkov merania
 • Základy konštrukcie tlakomerov
 • Základné princípy kalibrácie a overovania tlakomerov
 • Charakteristika tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel
 • Overovanie tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel
 • Vyhodnotenie nameraných výsledkov

modul – Tlakomery na neinvazívne meranie tlaku krvi – pre nemocnice:

 • Metrologická legislatíva
 • Tlak ako fyzikálna veličina a fyzikálne princípy merania tlaku
 • Jednotky tlaku a terminológia v metrológii tlaku
 • Princípy spracovania nameraných údajov a interpretácia výsledkov merania
 • Základy konštrukcie tlakomerov
 • Základné princípy kalibrácie a overovania tlakomerov
 • Princípy merania tlaku krvi a konštrukcie tlakomerov na meranie tlaku krvi
 • Simulátory krvného tlaku
 • Overovanie krvného tlakomera

Lektor:
Ing. Chytil,Ing. Godál, Ing. Vitko, RNDr. Fíra, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Termíny kurzov

23.01.2018 - 25.01.2018
05.06.2018 - 07.06.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 24 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil:
+421 902 220 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť


Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/602 945 *** zobraziť

mobil:
0902 22 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť

web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)