Správna výrobná prax

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvyšovanie vedomostí v oblasti správnej výrobnej praxi.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre organizácie, ktoré majú implementovaný alebo plánujú implementovať systém správnej výrobnej praxe.

Obsahová náplň

Navrhovaná lieková legislatíva v EÚ (2001/82/ES – veterinárna legislatíva), kategórie nezhôd najmä závažných a kritických pri posudzovaní zhody procesov s predpismi GMP, oblasť kontroly z dopadmi na kvalitu výroby ŠRP; hodnotenie údajov merania a ich štatistické charakteristiky pri posudzovaní a riadení rizika vo výrobe farmaceutické technologické metódy, sanitácia a dezinfekcia.

Lektor:
RNDr. František Rác; RNDr. Desana Matúšová; Ing. Ivana Šidlíková

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

27.01.2017
17.10.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 4 hodiny

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil: +421 902 220 721
e-mail: palouova@smu.gov.sk

Adresa
Karloveská 63, 842 55, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/602 945 27
mobil: 0902 22 721
email: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape