DETAIL KURZU

Skúšanie váh pre opravárov

Od:

Slovenský metrologický ústav

Bratislava

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania.

Obsah kurzu

  • Metrologická legislatíva
  • Všeobecná metrológia
  • Klasifikácia váh v zmysle STN EN 45 501
  • Určenie parametrov váh v zmysle normy

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä pre opravárov váh.

Certifikát Potvrdenie o jeho absolvovaní Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor