Skúšanie váh pre opravárov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania.

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä pre opravcov váh.

Obsahová náplň

  • Metrologická legislatíva
  • Všeobecná metrológia
  • Klasifikácia váh v zmysle STN EN 45 501
  • Určenie parametrov váh v zmysle normy

Lektor:
Ing. Schreier,CSc.; Ing. Godál ; Ing. Snopko, RNDr. Krivošík, RNDr. Fíra, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o jeho absolvovaní

Termíny kurzov

21.11.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil:
+421 902 220 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť


Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/602 945 *** zobraziť

mobil:
0902 22 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť

web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)