DETAIL KURZU

Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla

Od:

Slovenský metrologický ústav

Bratislava

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania.

Obsah kurzu

1.deň: legislatíva:

 • Terminológia v oblasti metrológie prietoku, základy všeobecnej metrológie
 • Metrologická legislatíva (zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov; nariadenie vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu; vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole)
 • Štruktúra metrológie v SR, systém metrologického zabezpečenia
 • Základy metrologickej legislatívy – metrologická kontrola, schvaľovanie typov a posudzovanie zhody meradiel, uvádzanie meradiel na trh EU a SR
 • Základy metrologickej legislatívy – značky na meradlách, ich platnosť, registrácia organizácií, kontrola
 • Základné metrologické charakteristiky meračov pretečeného množstva vody, označovanie meradiel

2.deň: merače pretečeného množstva vody:

 • Rozdelenie, princípy a použitie meračov pretečeného množstva vody a prietokomerných členov meračov tepla (STN 25 7801, STN 25 7802)Praktická ukážka meraní na NE prietoku vody
 • NE prietoku vody – princíp merania
 • Podmienky montáže meračov pretečeného množstva vody (STN 25 7821, STN EN 14154)
 • Podmienky montáže meračov pretečeného množstva vody (STN 25 7821, STN EN 14154)

3. deň: Odporové snímače teploty ako členy meračov tepla:

 • Základné metrologické charakteristiky meračov tepla
 • Odporové snímače teploty ako členy meračov tepla
 • Základné metrologické charakteristiky odporových snímačov teploty (Príloha č. 37 k vyhláške ÚNMS SR, STN EN 60751)
 • Konštrukčné riešenie a zásady montáže odporových snímačov teploty
 • Kalorimetrické počítadlo ako člen merača tepla a jeho zásady montáže
 • Dodržiavanie metrologických predpisov z pohľadu montáže meračov tepla a ich členov
 • Nedostatky montáže meračov tepla a ich členov
 • Praktická ukážka meraní

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí opravujú alebo montujú určené meradlá.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať