Kurz: Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania.Obsah kurzu

1.deň: legislatíva:

 • Terminológia v oblasti metrológie prietoku, základy všeobecnej metrológie
 • Štruktúra metrológie v SR, systém metrologického zabezpečenia, starý a nový prístup pri uvádzaní meradiel na trh
 • Základy metrologickej legislatívy – metrologická kontrola, schvaľovanie typov a posudzovanie zhody meradiel, uvádzanie meradiel na trh EU a SR
 • Základy metrologickej legislatívy – značky na meradlách, ich platnosť, registrácia organizácií, kontrola
 • Základné metrologické charakteristiky meračov pretečeného množstva vody podľa starého a nového prístupu, označovanie meradiel

2.deň: merače pretečeného množstva vody:

 • Rozdelenie, princípy a použitie meračov pretečeného množstva vody a prietokomerných členov meračov tepla (STN 25 7801, STN 25 7802)Praktická ukážka meraní na NE prietoku vody
 • NE prietoku vody – princíp merania
 • Podmienky montáže meračov pretečeného množstva vody (STN 25 7821, STN EN 14154)
 • Podmienky montáže meračov pretečeného množstva vody (STN 25 7821, STN EN 14154)

3. deň: Odporové snímače teploty ako členy meračov tepla:

 • Základné metrologické charakteristiky meračov tepla
 • Odporové snímače teploty ako členy meračov tepla
 • Základné metrologické charakteristiky odporových snímačov teploty (Príloha č. 37 k vyhláške ÚNMS SR, STN EN 60751)
 • Konštrukčné riešenie a zásady montáže odporových snímačov teploty
 • Kalorimetrické počítadlo ako člen merača tepla a jeho zásady montáže
 • Dodržiavanie metrologických predpisov z pohľadu montáže meračov tepla a ich členov
 • Nedostatky montáže meračov tepla a ich členov
 • Praktická ukážka meraní v laboratóriachCieľová skupina

Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí opravujú alebo montujú určené meradlá.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosťKontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena