Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania.

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí opravujú alebo montujú určené meradlá.

Obsahová náplň

1.deň: legislatíva:

 • Terminológia v oblasti metrológie prietoku, základy všeobecnej metrológie
 • Štruktúra metrológie v SR, systém metrologického zabezpečenia, starý a nový prístup pri uvádzaní meradiel na trh
 • Základy metrologickej legislatívy – metrologická kontrola, schvaľovanie typov a posudzovanie zhody meradiel, uvádzanie meradiel na trh EU a SR
 • Základy metrologickej legislatívy – značky na meradlách, ich platnosť, registrácia organizácií, kontrola
 • Základné metrologické charakteristiky meračov pretečeného množstva vody podľa starého a nového prístupu, označovanie meradiel

2.deň: merače pretečeného množstva vody:

 • Rozdelenie, princípy a použitie meračov pretečeného množstva vody a prietokomerných členov meračov tepla (STN 25 7801, STN 25 7802)Praktická ukážka meraní na NE prietoku vody
 • NE prietoku vody – princíp merania
 • Podmienky montáže meračov pretečeného množstva vody (STN 25 7821, STN EN 14154)
 • Podmienky montáže meračov pretečeného množstva vody (STN 25 7821, STN EN 14154)

3. deň: Odporové snímače teploty ako členy meračov tepla:

 • Základné metrologické charakteristiky meračov tepla
 • Odporové snímače teploty ako členy meračov tepla
 • Základné metrologické charakteristiky odporových snímačov teploty (Príloha č. 37 k vyhláške ÚNMS SR, STN EN 60751)
 • Konštrukčné riešenie a zásady montáže odporových snímačov teploty
 • Kalorimetrické počítadlo ako člen merača tepla a jeho zásady montáže
 • Dodržiavanie metrologických predpisov z pohľadu montáže meračov tepla a ich členov
 • Nedostatky montáže meračov tepla a ich členov
 • Praktická ukážka meraní v laboratóriach

Lektor:
Ing. Schreier, CSc.; Ing. Peter, Ing. Gašparík, p. Mišina, Ing. Mazúr, Ing. Godál, Ing. Knorová, RNDr. Krivošík, Ing. Peták, PhD., RNDr. Fíra, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

04.04.2018 - 06.04.2018
29.05.2018 - 31.05.2018
04.09.2018 - 06.09.2018
20.11.2018 - 22.11.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 24 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil:
+421 902 220 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť


Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/602 945 *** zobraziť

mobil:
0902 22 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť

web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)