Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Odborné zvyšovanie vedomostí v oblasti merania.

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vyrábajú, opravujú alebo montujú určené meradlá.

Obsahová náplň

  • Štruktúra metrológie v SR
  • Metrologická legislatíva (zákony č. 142/2000 Z. z. a č. 431/2004 Z. z. o metrológii, Nariadenie vlády č. 294/2005 o meradlách)
  • Základy všeobecnej metrológie a terminológia v oblasti metrológie prietoku
  • Rozdelenie, princípy a použitie meradiel prietoku a pretečeného množstva plynu
  • Podmienky montáže meradiel prietoku a pretečeného množstva plynov
  • Metrologická kontrola meradiel – overovacie značky, značky montážnika, platnosť meradiel
  • Zákon o energetike č. 656/2004 Z. z.. Význam merania zemného plynu a iných technických plynov
  • Prehliadka laboratórií prietoku plynu a praktická ukážka meraní na NE prietoku plynu

Lektor:
Ing. Schreier, CSc.; Ing. Makovník, RNDr. Zámečník, Ing. Mazúr, Ing. Godál, RNDr. Krivošík

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

09.10.2017 - 10.10.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil:
+421 902 220 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť


Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/602 945 *** zobraziť

mobil:
0902 22 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť

web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)