Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä pre žiadateľov o spôsobilosť v oblasti metrológie – zamestnancov, podnikateľov, ktorí budú vykonávať montáž určeného meradla.

Obsahová náplň

  • Legislatíva v metrológii
  • Legislatíva v metrológii určených meradiel
  • Základné a súvisiace predpisy pre elektromery a meracie transformátory
  • Definície a základné pojmy pre elektromery a meracie transformátory
  • Konštrukčné princípy a druhy skúšok elektromerov a meracích transformátorov
  • Všeobecné ustanovenia pre montáž elektromerov a meracích transformátorov
  • Všeobecné ustanovenia pre montáž elektromerov a meracích transformátorov
  • Exkurzia v laboratóriu el. výkonu a práce. Praktická ukážka skúšok elektromerov

Lektor:
Ing. Hanák, Ing. Gašparík, Ing. Godál, Ing. Schreier, CSc., RNDr. Krivošík, Ing. Peták, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

04.09.2018 - 05.09.2018
20.11.2018 - 21.11.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil:
+421 902 220 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť


Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/602 945 *** zobraziť

mobil:
0902 22 *** zobraziť

email:
palouova@... zobraziť

web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)