Kurz: Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti meraniaObsah kurzu

  • Legislatíva v metrológii
  • Legislatíva v metrológii určených meradiel
  • Základné a súvisiace predpisy pre elektromery a meracie transformátory
  • Definície a základné pojmy pre elektromery a meracie transformátory
  • Konštrukčné princípy a druhy skúšok elektromerov a meracích transformátorov
  • Všeobecné ustanovenia pre montáž elektromerov a meracích transformátorov
  • Všeobecné ustanovenia pre montáž elektromerov a meracích transformátorov
  • Exkurzia v laboratóriu el. výkonu a práce. Praktická ukážka skúšok elektromerovCieľová skupina

Kurz je určený najmä pre žiadateľov o spôsobilosť v oblasti metrológie – zamestnancov, podnikateľov, ktorí budú vykonávať montáž určeného meradla.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosťKontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk


Organizátor