Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania. Vzdelávacia aktivita s modulovou štruktúrou podľa druhov meradiel a podľa použitia merania ionizujúceho žiarenia v praxi. Modulová štruktúra umožňuje účastníkom zvoliť si obsah kurzu podľa svojich potrieb podľa oblasti aplikácie. Absolvent kurzu môže vykonávať kalibráciu meradiel ionizujúceho žiarenia, dozimetrických veličín a aktivity rádionuklidov, zabezpečovať ich nadväznosť, úradné merania. Absolvent získa základné vedomosti nutné pre vykonávanie meraní veličín ionizujúceho žiarenia v jadrovoenergetických zariadeniach, najmä z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia.

Cieľová skupina

Kurz – modul č. 1 je určený najmä pre metrológov- špecialistov na kalibráciu meradiel a meranie veličín ionizujúceho žiarenia, pracovníkom metrologických laboratórií, používateľom meradiel ionizujúceho žiarenia.

Kurz – modul č. 2 je určený najmä pre : metrológov- špecialistov na kalibráciu meradiel a meranie veličín ionizujúceho žiarenia, používateľom meradiel ionizujúceho žiarenia v oblasti medicíny (rádioterapia, rtg. rádiodiagnostika, nukleárna medicína) a ochrany zdravia

Kurz – modul č. 3 je určený najmä pre špecialistov na kalibráciu meradiel a meranie veličín ionizujúceho žiarenia, používateľom meradiel ionizujúceho žiarenia v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia, pre používateľov zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Obsahová náplň

modul č.1 – Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia v jadrovoenergetických zariadenia :

 • Základy interakcie ionizujúceho žiarenia s látkou a detektorov ionizujúceho žiarenia
 • Dozimetrické veličiny ionizujúceho žiarenia
 • Veličiny aktivity rádionuklidov
 • Terminológia v metrológii všeobecne a v oblasti ionizujúceho žiarenia
 • Legislatíva a normy v oblasti metrológie ionizujúceho žiarenia, technické a metrologické požiadavky na meradlá ionizujúceho žiarenia
 • Meradlá a systémy osobnej dozimetrie – legislatívne a technické požiadavky
 • Etalóny dozimetrických veličín, nadväznosť
 • Meranie dozimetrických veličín a určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Etalóny rádioaktivity veličín, nadväznosť
 • Meranie rádioaktivity a určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Laboratórne merania

modul č.2 – Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia – medicínske aplikácie:

 • Metrologická legislatíva
 • Základy interakcie ionizujúceho žiarenia s látkou a detektorov ionizujúceho žiarenia
 • Dozimetrické veličiny ionizujúceho žiarenia
 • Veličiny aktivity rádionuklidov
 • Terminológia v metrológii všeobecne a v oblasti ionizujúceho žiarenia
 • Legislatíva a normy v oblasti metrológie ionizujúceho žiarenia, technické a metrologické požiadavky na meradlá ionizujúceho žiarenia
 • Meradlá a systémy osobnej dozimetrie – legislatívne a technické požiadavky
 • Etalóny dozimetrických veličín pre rádioterapiu, rtg. diagnostiku, nadväznosť
 • Meranie dozimetrických veličín (rádioterapiu, rtg. diagnostika) a určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Etalóny veličín rádioaktivity, nadväznosť
 • Meranie rádioaktivity (nukleárna medicína) a určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Laboratórne merania

modul č.3 – Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia ochrana zdravia a životného prostredia:

 • Metrologická legislatíva
 • Základy interakcie ionizujúceho žiarenia s látkou a detektorov ionizujúceho žiarenia
 • Dozimetrické veličiny ionizujúceho žiarenia
 • Veličiny aktivity rádionuklidov
 • Terminológia v metrológii všeobecne a v oblasti ionizujúceho žiarenia
 • Legislatíva a normy v oblasti metrológie ionizujúceho žiarenia, technické a metrologické požiadavky na meradlá ionizujúceho žiarenia
 • Meradlá a systémy osobnej dozimetrie – legislatívne a technické požiadavky
 • Etalóny dozimetrických veličín, nadväznosť
 • Meranie a monitorovanie dozimetrických veličín a určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Etalóny veličín rádioaktivity, nadväznosť
 • Meranie rádioaktivity z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia a určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Laboratórne merania

Lektor:
IIng. A. Javorník, Ing. N. Durný, RNDr. J. Ometáková, PhD.;RNDr. Krivošík

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o účasti

Termíny kurzov

14.03.2017 - 15.03.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Palouová
mobil: +421 902 220 721
e-mail: palouova@smu.gov.sk

Adresa
Karloveská 63, 842 55 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/602 945 27
mobil: 0902 22 721
email: palouova@smu.gov.sk
web: www.smu.sk

Adresa
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, Bratislava Zobraziť na mape