DETAIL KURZU

Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011:2018 na výkon a priebeh auditu 

Od:

Slovenský metrologický ústav

Bratislava

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti systému manažérstva kvality.

Obsah kurzu

  • Informácia o zásadných zmenách ISO 19011:2018
  • Požiadavky na riadenie Programov auditov
  • Výkon a priebeh auditu
  • Doplňujúce návody na vykonávanie auditu
  • Požiadavky na kompetencie a hodnotenie audítorov

Cieľová skupina

Nadstavbový seminár je určený pre interných audítorov.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor