DETAIL KURZU

Doškoľovací kurz interných audítorov v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017 v Poprade

Od:

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Interní audítory v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017

Obsah kurzu

  • Požiadavky normy ISO/IEC 17025:2017 na výkon interných auditov
  • Plánovanie a príprava interných auditov
  • Správy z interného auditu, informovanie manažmentu
  • ISO 19011 ako návod pre interné audity

Cieľová skupina

Doškoľovací kurz je určený najmä pre účastníkov kurzu Interní audítori v akreditovaných laboratóriách podľa skorších vydaní normy ISO/IEC 17025.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať