Motivácia personálu

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tréningu je, naučiť účastníkov rozoznávať jednotlivé formy vedenia a ich vplyv a účinnosť na personál. Naučiť ich používať viaceré formy vedenia, rozpoznávať rozdiel medzi vedením, manipuláciou a motiváciou. Používať vhodné formy materiálnej a nemateriálnej motivácie. Absolventi sa zdokonalia v motivácií podriadených. Spoznajú formy materiálnej a nemateriálnej motivácie. Absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej a vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore.

Cieľová skupina

Pracovníci v riadiacom postavení

Obsahová náplň

Motivačné prvky a formy

  • Hertzbergova teória motivačných a hygienických faktorov
  • ľudský potenciál ako jediný nástroj s produkčnou schopnosťou – význam a dôležitosť dostatočne motivovaného a lojálneho personálu
  • vytváranie motivujúceho prostredia – organizácia a atmosféra na pracovisku
  • využitie nemateriálnych foriem motivácie – uspokojovanie vnútorných potrieb
  • receptár presviedčania a zmeny ľudských postojov – pravidlá zabezpečujúce zlepšovanie komunikácie medzi kolegami, zmenu názorov a postojov, zvýšenie presvedčenia, motivácie a dôveru v lídrov
  • pozitívne myslenie – ako ovplyvňuje výsledok, seba motivácia – navodenie pozitívneho myslenia pomocou neurolingvistického programovania
  • praktický nácvik využívania foriem motivácie

Typ a platnosť osvedčenia:
akreditované osvedčenie

Termíny kurzov

28.09.2017 - 29.09.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Martin Migát
mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
migat@... zobraziť


Adresa
Brezová 86, podľa požiadavky

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 670 *** zobraziť

mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
education@... zobraziť

web: www.artcomm.sk

Adresa
Artcomm, s.r.o.
Brezová 86, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)