Motivácia personálu

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Brezová 86, podľa požiadavky
 • Cena: 310,80 € (259 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Cena je stanovená za 1 účastníka/1 deň alebo dohodou/ kurz sa organizuje pri účasti minimálne 4 záujemcov
 • Organizátor: Artcomm, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tréningu je, naučiť účastníkov rozoznávať jednotlivé formy vedenia a ich vplyv a účinnosť na personál. Naučiť ich používať viaceré formy vedenia, rozpoznávať rozdiel medzi vedením, manipuláciou a motiváciou. Používať vhodné formy materiálnej a nemateriálnej motivácie. Absolventi sa zdokonalia v motivácií podriadených. Spoznajú formy materiálnej a nemateriálnej motivácie. Absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej a vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore.

Cieľová skupina

Pracovníci v riadiacom postavení

Obsahová náplň

Motivačné prvky a formy

 • Hertzbergova teória motivačných a hygienických faktorov
 • ľudský potenciál ako jediný nástroj s produkčnou schopnosťou – význam a dôležitosť dostatočne motivovaného a lojálneho personálu
 • vytváranie motivujúceho prostredia – organizácia a atmosféra na pracovisku
 • využitie nemateriálnych foriem motivácie – uspokojovanie vnútorných potrieb
 • receptár presviedčania a zmeny ľudských postojov – pravidlá zabezpečujúce zlepšovanie komunikácie medzi kolegami, zmenu názorov a postojov, zvýšenie presvedčenia, motivácie a dôveru v lídrov
 • pozitívne myslenie – ako ovplyvňuje výsledok, seba motivácia – navodenie pozitívneho myslenia pomocou neurolingvistického programovania
 • praktický nácvik využívania foriem motivácie

Typ a platnosť osvedčenia:
akreditované osvedčenie

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Martin Migát
mobil: +421 948 670 075
e-mail: migat@artcomm.sk

Adresa
Brezová 86, podľa požiadavky

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 948 670 075
mobil: +421 948 670 075
email: education@artcomm.sk
web: www.artcomm.sk

Adresa
Artcomm, s.r.o.
Brezová 86, Žilina Zobraziť na mape