calendar capacity company course info location price sale search

Časový manažment (Timemanagement)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tréningu je, naučiť účastníkov organizovať si pracovný čas, poznať najväčších „časožrútov“, vedieť s nimi bojovať, vedieť si určovať ciele a priority, rozpoznávať dôležité úlohy od nepodstatných, rozlišovať pracovný čas od osobného, uvedomenie si významu a potreby osobného priestoru v profesionálnej kariére, osvetlenie problematiky delegovania a jeho významu.

Cieľová skupina

Manažéri a reprezentanti spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore.

Obsahová náplň

Stanovovanie cieľov

 • ciele ich význam, dôležitosť a formulácia
 • dlhodobé a krátkodobé ciele
 • ako pracovať efektívnejšie stanovením cieľov
 • praktické precvičovanie stanovovania dlhodobých, strednodobých a krátkodobých cieľov

  Stanovovanie priorít

 • stanovovanie priorít, Eisenhowerov princíp
 • ako vhodne a správne povedať „nie“
 • syndróm „vyhorenia“
 • praktický nácvik identifikácie priorít a realizácia svojej časovej matice

  Plánovanie času a aktivít

 • vytvorenie plánu osobnosti
 • pravidlá plánovania – denné plánovanie, využitie prostriedkov plánovania
 • zlodeji času – predchádzanie a redukovanie vyrušení pri práci
 • krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plánovanie
 • zvládanie riadenia vlastného času, ako vyhrať boj s časom
 • praktický nácvik plánovania a využitia dostupných plánovacích prostriedkov

  Delegovanie

 • delegovanie – jeho význam, formy, výhody, neoddeliteľná súčasť riadenia, ako správne delegovať
 • praktický nácvik delegovania z pohľadu možností jednotlivých absolventov kurzu

Typ a platnosť osvedčenia:
akreditové osvedčenie

Termíny kurzov

03.10.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Martin Migát
mobil: +421 948 670 075
e-mail: migat@artcomm.sk

Adresa
Brezová 86, podľa požiadavky

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 948 670 075
mobil: +421 948 670 075
email: education@artcomm.sk
web: www.artcomm.sk

Adresa
Artcomm, s.r.o.
Brezová 86, Žilina Zobraziť na mape