Časový manažment (Timemanagement)

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Brezová 86, Žilina
 • Cena: 310,80 € (259 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov
 • Organizátor: Artcomm, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tréningu je, naučiť účastníkov organizovať si pracovný čas, poznať najväčších „časožrútov“, vedieť s nimi bojovať, vedieť si určovať ciele a priority, rozpoznávať dôležité úlohy od nepodstatných, rozlišovať pracovný čas od osobného, uvedomenie si významu a potreby osobného priestoru v profesionálnej kariére, osvetlenie problematiky delegovania a jeho významu.

Cieľová skupina

Manažéri a reprezentanti spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore.

Obsahová náplň

Stanovovanie cieľov

 • ciele ich význam, dôležitosť a formulácia
 • dlhodobé a krátkodobé ciele
 • ako pracovať efektívnejšie stanovením cieľov
 • praktické precvičovanie stanovovania dlhodobých, strednodobých a krátkodobých cieľov

  Stanovovanie priorít

 • stanovovanie priorít, Eisenhowerov princíp
 • ako vhodne a správne povedať „nie“
 • syndróm „vyhorenia“
 • praktický nácvik identifikácie priorít a realizácia svojej časovej matice

  Plánovanie času a aktivít

 • vytvorenie plánu osobnosti
 • pravidlá plánovania – denné plánovanie, využitie prostriedkov plánovania
 • zlodeji času – predchádzanie a redukovanie vyrušení pri práci
 • krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plánovanie
 • zvládanie riadenia vlastného času, ako vyhrať boj s časom
 • praktický nácvik plánovania a využitia dostupných plánovacích prostriedkov

  Delegovanie

 • delegovanie – jeho význam, formy, výhody, neoddeliteľná súčasť riadenia, ako správne delegovať
 • praktický nácvik delegovania z pohľadu možností jednotlivých absolventov kurzu

Typ a platnosť osvedčenia:
akreditové osvedčenie

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Martin Migát
tel:
+421 948 670 *** zobraziť

mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
migat@... zobraziť


Adresa
Brezová 86, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 670 *** zobraziť

mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
education@... zobraziť

web: www.artcomm.sk

Adresa
Artcomm, s.r.o.
Brezová 86, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)