Vedenie tímov a manažérska komunikácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolventi spoznajú výhody pozitívneho myslenia, zdokonalia sa v riadení svojich podriadených, spoznajú nové formy vedenia a rozhodovania. Absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej a vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore.

Cieľová skupina

Tréning je určený predovšetkým pre vedúcich pracovníkov, riaditeľov, obchodných riaditeľov, teamleaderov, area sales managerov a sales managerov.

Obsahová náplň

„Manažér“ a jeho funkcie

 • manažér – riadiaci pracovník, vodca, kouč, priateľ, šéf, jeho význam pre podriadených a nadriadených

Názov odbornej témy

Metóda skupinového rozhodovania

 • brainstorming – dôležité princípy pri brainstormingu, jeho prínos a význam
 • praktický nácvik správneho prevedenia brainstormingu

Komunikácia manažéra

 • komunikácia s jednotlivcom a so skupinou
 • Tri kruhy – tím/jednotlivec/úloha
 • štýly vedenia
 • ako ovplyvňujeme ostatných
 • nerozhodnosť je horšia ako nesprávne rozhodnutie – prečo sme nerozhodní, čo to spôsobuje, akým aktivitám sa v práci prevažne venujeme – určenie pomeru medzi strategickými a operatívnymi aktivitami, rozhodovanie v istote a neistote, chyby v rozhodovaní a možnosti ich eliminácie
 • komunikácia v krízových situáciách

Typológia osobnosti

 • typológia ľudí podľa Junga
 • aký vplyv má chovanie ľudí a ich povahové črty na jednanie? Rozpoznanie povahy partnera a prispôsobenie jednania správnym smerom.
 • praktické cvičenia na jednanie s ľuďmi rôznych pováh

Štýly vedenia ľudí

 • riadenie
 • koučing
 • podpora
 • delegovanie

Transakčná analýza

 • využitie TA v komunikácií a riadení ľudí
 • egostavy
 • pozitívne a negatívne pôsobenie

Stanovenie cieľov

 • metóda stanovovania cieľov
 • praktické precvičovanie stanovovanie cieľov

Podávanie spätnej väzby

 • spätná väzba – možnosti, zásady a formy poskytovania
 • praktický nácvik podávania spätnej väzby

Termíny kurzov

09.04.2018 - 10.04.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Martin Migát
mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
migat@... zobraziť


Adresa
01008 Tulská 33

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 670 *** zobraziť

mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
education@... zobraziť

web: www.artcomm.sk

Adresa
Artcomm, s.r.o.
Brezová 86, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)