Kurz: Merchandising, Category management

Popis kurzu

Cieľom tréningu je naučiť účastníkov rozpoznať výhody správneho vystavenia produktov, čo významne ovplyvňuje predaj, vysvetliť, kto je zákazník a kto nakupujúci , vysvetliť, ako merchandising vplýva na impulzívne nakupovanie. Absolventi budú poznať význam merchandisingu v predaji, budú vedieť ako vystavenie tovaru vplýva na nákupné správanie. Budú poznať hlavné zásady a zákonitosti pri uložení tovaru na predajnom mieste. Absolventi sa budú vedieť uplatniť v obchodných a odbytových oddeleniach výrobných a nevýrobných spoločností ako predajcovia, obchodníci a obchodný manažéri.Obsah kurzu

Nástroje podpory predaja tovaru

 • Nástroje merchandisingu – osvetlenie, atmosféra, čistota, hudba, vôňa
 • Hlavné zásady merchandisingu
 • Umiestnenie prevádzky – merchandising a výkonnosť kategórie
 • Usporiadanie predajne
 • Kontrola merchandisingu, listing
 • Praktické precvičovanie uplatnenia merchandisingu v praxi

  Riadenie obchodných procesov

 • Definícia riadenia obchodných procesov
 • Význam, zásady a funkcie riadenia obchodných procesov
 • 8 krokov riadenia obchodných procesov
 • Výkonnosti jednotlivých kategórií tovaru
 • Praktické precvičovanie usporiadania jednotlivých kategórií v predajni

  Predajňa pohľadom zákazníka

 • Vnímanie predajne očami zákazníka
 • Miesto nákupu a miesto predaja (POS, POP)
 • Zóna orientácie (ZOO), slepý bod, zlatý trojuholník
 • Praktické precvičovanie pohľadu na predajňu očami zákazníkaCieľová skupina

Key account manager (KAM), sales manager, area sales manager, obchodní zástupcovia, nákupcovia,pra­covníci obchodných a odbytových oddelení vo výrobnej a nevýrobnej sfére.Certifikát

osvedčeniePoznámka k cene

Cena je stanovená za 1 účastníka/2 dni alebo dohodou/ kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov.Kontaktná osoba

Mgr.Martin Migát
+421 948 670 075
migat@artcomm.sk


Organizátor