Vyjednávanie – negotiation skills

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Brezová 86, podľa požiadavky
 • Cena: 310,80 € (259 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Cena je stanovená za 1 účastníka/1 deň alebo dohodou/ kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov
 • Organizátor: Artcomm, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tréningu je, aby jeho účastníci vedeli definovať svoje ciele pri vyjednávaní, vedeli zaujať a presvedčiť obchodného partnera, dokázali sa presadiť a vedeli, kedy je lepšie ustúpiť , odolávať námietkam. Aby vedeli správne zhodnotiť situáciu, identifikovať a využiť príležitosť, rozpoznať výhru od prehry a kompromisu. Absolventi si rozšíria informácie o základných myšlienkach etického a profesionálneho chovania. V procese vyjednávania dokážu na základe chovania obchodného partnera odhadnúť jeho povahové rysy a usmerňovať jednanie požadovaným smerom. Absolventi si rozšíria poznanie v oblasti prínosov obojstranne výhodných partnerských vzťahov. Budú schopní nájsť riešenie aj v zdanlivo neriešiteľných situáciách a ťažkých fázach jednania.

Cieľová skupina

Tréning je určený predovšetkým pre obchodných riaditeľov, key account managerov, sales managerov, reprezentantov,obchodníkov a iný personál podieľajúci sa na vyjednávaní.

Obsahová náplň

Predpoklady pre vyjednávanie a povahy ľudí

 • Aké sú moje vlastné predpoklady a dispozície, aby som sa zúčastňoval procesu vyjednávania? Analýza mojich povahových čŕt a skúseností.
 • Aký vplyv má chovanie ľudí a ich povahové črty na vyjednávanie? Rozpoznanie povahy partnera a prispôsobenie vyjednávania správnym smerom.
 • Príprava na vyjednávanie. Čo musím poznať, čo musím mať, aby som bol pripravený na vyjednávanie?
 • Emocionálne naladenie sa na proces vyjednávania – je to vyjednávanie a nie boj, pozitívna spätná väzba pre obchodného partnera.
 • Praktické precvičovanie vyjednávania s rôznymi typmi ľudí

Typológia osobnosti a techniky jednania

 • Typológia ľudí podľa Junga
 • Aký vplyv má chovanie ľudí a ich povahové črty na jednanie? Rozpoznanie povahy partnera a prispôsobenie jednania správnym smerom.
 • Praktické cvičenia na jednanie s ľuďmi rôznych pováh

  Význam a potreba cieľov

 • Ako si stanoviť ciele? Stanovenie maximálneho a minimálneho cieľa, význam stanovenia náhradných cieľov, zostavenie zoznamu vecí, ktoré môžem obetovať, a ktoré sú pre partnera zároveň významné a nás veľmi „nebolia“.
 • Praktické precvičovanie stanovovania cieľov – techniky na správne stanovenie cieľov

  Argumentácia a presadzovanie

 • Ako argumentovať a presadzovať si svoje požiadavky
 • Ako sa chovať v priebehu vyjednávania, keď vznikne konflikt, nastane ticho, keď nás tlačí čas a podobne
 • Vyjednávanie spôsobom „výhra – výhra“ – výhody otvoreného a rovnocenného vyjednávania a nevýhody nevyváženého a vykorisťovateľského obchodného vyjednávania – 6 spôsobov vyjednávania.
 • Ako sa asi cíti obchodný partner? Pohľad z druhej strany na jeho silné a slabé miesta, možnosti a kompetencie. Čo je pre neho dôležité a čo hľadá.
 • Prečo obchodného partnera vidíme ako „protivníka“? Ako to ubližuje nám, jemu a vzájomnej spolupráci?
 • Uzavretie vyjednávania. Kedy je potrebné vyjednávanie ukončiť alebo prerušiť? Aké sú formy uzavretia vyjednávania a nákupné signály? Aký vplyv má dostatok alebo nedostatok času a zloženie vyjednávacieho tímu na vyjednávanie?
 • Námietky – poznanie významu námietok, dôležitosť námietok v obchodnom rokovaní, 6 technik zvládania námietok, katalóg námietok, formy odpovedí na námietky, desatoro pri námietkach, asertívne pravidlá.
 • Ako je možné pracovať s cenou? Kedy je cena správna pre obidve strany, rozbor ceny – túžby a potreby obchodného partnera v súvislosti s cenou.

  Procesy po vyjednávaní

 • Analýza obchodného vyjednávania. Ako a hlavne prečo archivovať získané informácie?
 • Ako pracovať s neúspechom? Analýza neúspešného vyjednávania a potrebné kroky na zmenu tohto stavu.
 • Ako sa môžeme motivovať k dosiahnutiu pozitívneho výsledku za využitia neurolingvistického programovania mysle?

Typ a platnosť osvedčenia:
akreditované osvedčenie

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Martin Migát
mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
migat@... zobraziť


Adresa
Brezová 86, podľa požiadavky

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 670 *** zobraziť

mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
education@... zobraziť

web: www.artcomm.sk

Adresa
Artcomm, s.r.o.
Brezová 86, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)