DETAIL KURZU

KOŠICE - Dodávatelia – Ako pripraviť úspešnú ponuku vo verejnom obstarávaní - v KOCKE, vrátane JED.

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľ Seminár je zameraný na aplikáciu pravidiel verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek a pri príprave ponúk s dôrazom na zmeny zákona od 1.11.2017.

Aké sú možnosti prípravy ponuky vo vzťahu k požiadavkám verejných obstarávateľov/ob­starávateľov a na čo si treba dať pozor, ako si brániť svoje práva. Účasť vo verejnom obstarávaní najmä so subdodávateľmi a „inými osobami“ je potrebné starostlivo plánovať a manažovať.

Obsah kurzu

  • prehľad zákonnej úpravy verejného obstarávania s dôrazom na zmeny zákona od 1.11.2017 a súvisiacich predpisov vo vzťahu k danej téme. Špecifikácia zákaziek z hľadiska jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a pravidlá pre ich zadávanie.
  • súťažné podklady, ich štruktúra a zrozumiteľnosť, oznámenia a výzvy – čo kde hľadať a ako promptne reagovať v zákonných lehotách.
  • príprava ponuky – formálna, obsahová stránka, príprava ponuky podľa určených podmienok účasti, z hľadiska určeného predmetu zákazky, osobitných zmluvných podmienok, hodnotiacich kritérií.
  • nevynecháme Jednotný európsky dokument – jeho použitie.
  • subdodávatelia a „iné osoby“ a ich postavenie a povinnosti, ako ich správne zapájať do verejného obstarávania v súlade s princípmi ochrany hospodárskej súťaže. Ako ich VO/O hodnotí, pravidlá ich výmeny v procese verejného obstarávania a realizácie zmluvy.
  • súčinnosť od úspešného uchádzača vyžaduje zákon.
  • zmluvná voľnosť verzus zákon o verejnom obstarávaní a vyšší princíp verejného záujmu.
  • blížime sa k úplnej elektronickej komunikácii v procese verejného obstarávania – súboj informačných systémov.
  • vaše problémy a otázky.

Cieľová skupina

Určené pre uchádzačov/do­dávateľov a všetkých ktorí majú o problematiku záujem.

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor