Bratislava

KOŠICE - Dodávatelia – Ako pripraviť úspešnú ponuku vo verejnom obstarávaní - v KOCKE, vrátane JED.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľ Seminár je zameraný na aplikáciu pravidiel verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek a pri príprave ponúk s dôrazom na zmeny zákona od 1.11.2017.

Aké sú možnosti prípravy ponuky vo vzťahu k požiadavkám verejných obstarávateľov/obstarávateľov a na čo si treba dať pozor, ako si brániť svoje práva. Účasť vo verejnom obstarávaní najmä so subdodávateľmi a „inými osobami“ je potrebné starostlivo plánovať a manažovať.

Cieľová skupina

Určené pre uchádzačov/dodávateľov a všetkých ktorí majú o problematiku záujem.

Obsahová náplň

  • prehľad zákonnej úpravy verejného obstarávania s dôrazom na zmeny zákona od 1.11.2017 a súvisiacich predpisov vo vzťahu k danej téme. Špecifikácia zákaziek z hľadiska jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a pravidlá pre ich zadávanie.
  • súťažné podklady, ich štruktúra a zrozumiteľnosť, oznámenia a výzvy – čo kde hľadať a ako promptne reagovať v zákonných lehotách.
  • príprava ponuky – formálna, obsahová stránka, príprava ponuky podľa určených podmienok účasti, z hľadiska určeného predmetu zákazky, osobitných zmluvných podmienok, hodnotiacich kritérií.
  • nevynecháme Jednotný európsky dokument – jeho použitie.
  • subdodávatelia a „iné osoby“ a ich postavenie a povinnosti, ako ich správne zapájať do verejného obstarávania v súlade s princípmi ochrany hospodárskej súťaže. Ako ich VO/O hodnotí, pravidlá ich výmeny v procese verejného obstarávania a realizácie zmluvy.
  • súčinnosť od úspešného uchádzača vyžaduje zákon.
  • zmluvná voľnosť verzus zákon o verejnom obstarávaní a vyšší princíp verejného záujmu.
  • blížime sa k úplnej elektronickej komunikácii v procese verejného obstarávania – súboj informačných systémov.
  • vaše problémy a otázky.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Adriana Matúšová
mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Jedlíkova 7, 040 01 Kultúrno - spoločenské centrum Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)