DETAIL KURZU

BRATISLAVA - Prechod na plnú elektronizáciu VO – prvé skúsenosti a riešenia problémov z praxe

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Príďte a objavte výhody elektronizácie verejného obstarávania, zistite ako nastaviť podmienky elektronickej súťaže a ako tejto zmene prispôsobiť zabehané interné procesy. Ukážeme a vyskúšame si, ako Vám vedia elektronické systémy zjednodušiť prácu a viesť celým procesom, upozorňovať na zákonné povinnosti, či automaticky generovať súťažné podklady/zápisnice a ďalšie dokumenty. Ak Vás nebaví neustále kopírovanie tých istých údajov do rôznych formulárov či dokumentov, určite Vás poteší, že elektronické systémy to spravia za Vás.Príďte a presvedčte sa, že povinnú elektronizáciu na nás Európska komisia neposlala za trest, ale práve naopak.

Obsah kurzu

Rozsah a náplň

I. Časť – Ako sa vysporiadať s elektronizáciou?

 • povieme si aké sú aktuálne možnosti na trhu s elektronickými nástrojmi, o spôsobe realizácie elektronických zákaziek a ich kontroly kontrolnými orgánm
 • ako zaviesť elektronizáciu do interných procesov? Prípadové štúdie tých, ktorí už na plnej elektronizácii fungujú
 • kritické miesta elektronizácie – Ako sa vysporiadať so zábezpekou pri elektronickej ponuke? Ako majú byť vyhotovené elektronické dokumenty? Môžem žiadať originál elektronickej ponuky? A iné…
 • k dispozícii budete mať desiatky šablón dokumentov, harmonogramy zákonných krokov pre jednotlivé typy súťaží a pod.
 • počítače budú zabezpečené. Môžete si však priniesť aj vlastný notebook

II. Časť – Realizácia elektronickej zákazky

 • každý bude mať možnosť zrealizovať si plne elektronickú zákazku pod vedením našej lektorky
 • v systéme si pripravíme elektronickú zákazku a v závere prípravy nám systém na základe zadaných údajov vygeneruje SP, zašleme údaje zo systému do IS ZÚ (kde sa nám vytvorí vyplnený neodoslaný formulár) a spustíme súťaž
 • v lehote na predkladanie ponúk budeme simulovať proces vysvetľovania SP, ukážeme si ako posielať hromadné správy záujemcom a ako vyzerá časová pečiatka o doručení správy
 • ukážeme si ako odoslať ponuku z pohľadu dodávateľa a jej zapečatenie systémom z pohľadu obstarávateľa
 • simulovať budeme aj proces hodnotenia vypĺňaním hodnotiacich tabuliek v systéme, z ktorých sa nám vygenerujú zápisnice a oznámenia, v ktorých budú všetky potrebné údaje, pričom zahrnieme aj proces vysvetľovania po­nuky
 • ukážeme si, ako Vám vie systém prepočítať poradie, bodové hodnotenie uchádzačov, mimoriadne nízku cenovú ponuku, či lehoty pri zverejňovaní a vysvetľovaní
 • ukážeme si ako vytvoriť prístupy pre kontrolný orgán a čo je pre neho v elektronickej súťaži podstatné
 • v systéme vygenerujeme protokoly z elektronickej súťaže
 • ukážeme si automatizované generovanie štvrťročných súhrnných správ a ďalšie zostavy
 • na záver si spravíme aj krátku ukážku zberu a spracovania žiadaniek na obstarávanie (tzv. elektronickú žiadanku)

  Počas kurzu budete pracovať so systémom na riadenie verejných obstarávaní ERANET (www.eranet.sk).

  Každý účastník zároveň získa plne funkčný prístup do systému ERANET (www.eranet.sk), vrátane všetkých dokumentov a harmonogramov na 6 mesiacov zadarmo.

Pozn. Predpokladá sa znalosť procesov verejného obstarávania (školenie nie je zamerané na vysvetlenie zákona o verejnom obstarávaní ako takom).

Cieľová skupina

všetkých, ktorí sa zúčastňujú verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov, obstarávateľov i uchádzačov

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor