Bratislava

BRATISLAVA - Zákazka s nízkou hodnotou, vrátane informačných systémov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára bude informovať verejných obstarávateľov komplexne o postupe zadávania zákaziek podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní – tzv. zákaziek s nízkou hodnotou. Ďalej bude seminár rozoberať ako definovať bežnú dostupnosť a nie bežnú dostupnosť, ako stanoviť predpokladanú hodnotu takejto zákazky. Ako správne implementovať pravidlá a postupy, ktoré stanovuje zákon o verejnom obstarávaní do internej smernice pre verejné obstarávanie a aké zverejňovacie povinnosti vyplývajú verejnému obstarávateľovi z tohto zákona. Vzhľadom na to, že prechádzame k úplnej elektronickej komunikácií vo verejnom obstarávaní bude súčasťou seminára aj oboznámenie sa s použitím informačných systémov.

Cieľová skupina

všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

Obsahová náplň

  • zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
  • finančné limity platné od 1.11.2017
  • opis predmetu zákazky, stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, bežná dostupnosť, nie bežná dostupnosť
  • smernica pre zákazky s nízkou hodnotou
  • postup vyhlasovania tejto zákazky
  • dokumentácia, ktorú archivuje verejný obstarávateľ
  • konflikt záujmov
  • zverejňovacie povinnosti v profile verejného obstarávania
  • informačné systémy – elektronické verejné obstarávanie

Lektor:
Radka Poláková

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie účasti na seminári

Termíny kurzov

12.06.2018

Registrácia od 8:30 hod, Seminár od 09:00-15:00 hod

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Adriana Matúšová
mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A (1. poschodie), Bratislava - Ružinov, 821 01 Otidea, s.r.o. Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)